Allah neyi emrediyor akp ne yapıyor..

Katılım
26 Kas 2008
Mesajlar
83
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ALLAH NEYİ EMREDİYOR AKP NE YAPIYOR Muharrem Günay Sıddıkoğlu
İslam’da devlet iki önemli temel üzerine kurulur. Bunlardan birincisi Allah’a iman, ikincisi adalettir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.):
“Allah’tan korkun, adâletten ayrılmayın, yerle gök adâlet üzerine kurulmuştur.” Hadisi ile adaleti emretmiştir. Adalet: Her şeyi düzenli ve dengeli yapmak, yerli yerinde davranmak, her şeyin hakkını vermektir. Adalet zulmün zıddıdır. İslam dininde adalet: Dini, dili, ırkı, rengi, kültürü, mevkii ve bilgi farkı gözetmeden insan olmaları yönünden eşit davranmak ve insanlara haklarını vermektir.
Cenâbı Hakk, yüce kitabımızda bizden her zaman adil olmamızı ve adaletle hükmetmemizi istemiş ve şöyle buyurmuştur:
“Ey iman edenler! Allah için adaleti (hakkı) ayakta tutan (hâkimler), adalet timsâli şahitler olun. Bir kavme ( Topluluğa)duyduğunuz kin sizi adaletten ayırmasın… “ (Maide suresi 8. Ayet)
Hz. Ömer: “Adalet mülkün temelidir” buyurmuştur. Burada geçen mülkten kasıt mal ve servet değil devlettir. Adalet devletin temelini oluşturur. Devletin temeli adalet ve hukuktan uzaklaştıkça o devletin tüm kurum ve kurallarıyla çatırdamaya başlaması ve kısa zamanda yıkılması mukadderdir. Tarihte birçok devletler topsuzluk, tüfeksizlik ve parasızlık yüzünden değil adaletsizlik yüzünden yıkılmıştır. Tarih bu bağlamda devletler ve medeniyetler mezarlığıdır.
Ünlü Selçuklu Veziri Nizamü’l mülk te Siyasetnâ adlı eserinde :
“Bir melik/Devlet başkanı inkar ve küfürle (yani kafir olduğu halde) ayakta kalır, fakat adaletsizlikle kalamaz” der.
Yüce Allah Kur’an-ı kerim’de “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hud/112); “Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri (devlet yönetimini), ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor.” (Nisa/58) ayetleriyle dosdoğru olmayı devlet yönetiminde emanetleri ehline vermemizi ve insanlar arasında mü’min kâfir ayrımı yapmadan adaletle hükmetmemizi emreder.
ŞÜPHE ÜZERİNE CEZA VERİLEMEZ
İslam hukukuna göre bir kimseye kesin delil olmadan şüphe üzerine ceza verilemz. Şüpheli ve mübhem durumlar her zaman sanıkların lehinedir. Bu konuda Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
“Bir saat adâlet ile idârecilik yapmak, altmış sene nâfile ibâdet yapmaktan daha iyidir.”
“Şüpheli hal ve durum varsa, ceza vermeyiniz.” Ve “(kesin delillerin bulunmaması gibi durumlarda) elinizden geldiği kadar Müslümanların cezalarını kaldırmaya çalışınız. Şâyet elinizde berâatı için bir yol, bir delil varsa, maznunun (sanığın) lehine kullanıp onu serbest bırakınız. Zira bir başkanın afta yanılması, cezâda yanılmasından daha önde gelir.” (Altınoluk Dergisi;2010 - Aralık, Sayı: 298)
Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda TSK mensupları mazlum ve mağdur duruma düşürülmüş, PKK’lı teröristlere gösterilen hoş görü ve musamaha TSK mensuplarından esirgenmiştir. Bu davalarla ilgili olarak kamuoyunda AKP iktıdarının askere karşı kin güttüğü ve intikam alma peşinde olduğu iddia edilmektedir. Halbuki Yüce Allah Maide suresi 8. ayette bizden kin duyduğumuz düşmanlarımıza karşı bile adaletle davranmamızı ve adaletten ayrılmamamızı emretmektedir.
Kin, kalpde olan manevi bir hastalıktır, gerçek mü’min kindar olmaz ve kin gütmez. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerif-lerinde; “Mümin kinci değildir” buyurmuştur.

HER PKKLI’NIN KATLİ VACİPTİR
İslam hukuna göre, suçsuz yere insan öldürenin, katli vac.iptir.. “Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür.” (Bakara: 191) Binlerce insanın katili olan ve ve ülkemizde fitne çıkaranlarla müzakere etmek, pazarlık etmek İslam’da yoktur. Bu katilleri affetme yetkisi de devletin elinde değildir.
ADÊLET EĞRİLİRSE KIYAMET KOPAR
Türk töresine göre Yüce Allah insanı "adalet" için, "törenin tatbiki" için hakanlık makamına getirirdi. "Beylik" yani idarecilik törenin (adaletin ve hukukun) uygulanması için konmuştur.
Bu düşünceler Kutadgu Bilig' adlı eserde şöyle anlatılır:
"Kanun ile ülke genişler ve dünya düzene girer; zulüm ile ülke eksilir ve dünya bozulur."(b. 2034) "Halka kanunu, töreyi doğru ve adil tatbik eden bey kıyamet gününde bahtiyar olur." (b.1374) "Bak benim tabiatım yana yatmaz, adildir; doğru-adalet eğrilirse kıyamet kopar." (b. 808)
Abdullah bin Amr İbni'l-Âs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münâfık olur. Kimde de bu huylardan biri bulunursa, onu terk edinceye kadar o kişide münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur:
“Kendisine bir şey emânet edildiği zaman ona ihanet eder.Konuştuğunda yalan söyler.Söz verince sözünden döner. Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar." (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî)
Adı Adâlet ve Kalkınma Partisi olan bir partinin iktidarındaki bu adaletsiz uygulamalar Türk tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Kimsenin yaptığı zulüm ve adaletsizlik yanına kalmayacak ve adalet ahirete kalmadan bu dünyada tecelli edecektir. Çünkü:
Mazlumun âhı yerde kalmaz çıkar âheste aheste..
 
Üst