Hukuk Başlangıcı - Hukuk Devleti

AŞİNA

Dost Üyeler
Katılım
20 Şub 2008
Mesajlar
2,406
Tepkime puanı
0
Puanları
0
HUKUK DEVLETİ TANIMLARI


Prof.Dr. Şeref Gözübüyük:

Hukuk devleti anlayışının gerekleri konusunda değişik görüşlere rastlanmaktadır.Bununla beraber
virgs.gif
hukuk devletinin gereklerinden önemli olanları şöyle sıralayabiliriz:
a)Temel haklar güvenliği
virgs.gif

b)Anayasaya uygunluğun yargısal denetimi
virgs.gif

c)Yasal yönetim
virgs.gif

d)Yönetimin yargısal denetimi
virgs.gif

e)Güçler ayrımı
virgs.gif

f)Demokratik rejim

Temel haklar güvenliği :Hukuk devletinin önemli gereklerinden biri
virgs.gif
temel hakların güven altına alınmasıdır.

Temel hakların güvenlik altına alınmasını sağlayacak hukuksal önlemler şöyle sıralanabilir:
a)Temel hakların anayasada yer alması
virgs.gif

b)Anayasanın katı bir anayasa olması
virgs.gif

c)Temel haklar konusunda yapılacak sınırlandırma ve düzenlemelerin yasa
ile yapılması
virgs.gif

d)Temel haklar yasayla düzenlerinken
virgs.gif
temel hakların özüne dokunulmaması
virgs.gif

e)Yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin yapıması
virgs.gif
gerekir.
Anayasa bunları gerçekleştirmek için gereken
virgs.gif
kuralları koymuş ve temel hak ve özgürlükleri geniş bir biçimde düzenlemiştir.Temel hak ve özgürlükler;Anayasada açıklı olan hallerde ve Anayasanın öngördüğü ölçüde sınırlandırılabilir.
Anayasa uygunluğun yargısal denetimi:Yasama organının anayasaya uygun hareket etmesini sağlamak amacı ile uygulanan yollardan en etkili olanı
virgs.gif
yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimidir.Ülkemizde bu denetim Anaayasa Mahkemesi ile sağlanmaktadır.

Yasal Yönetim:Hukuk devletinin diğer bir gereği yasal yönetim ilkesidir.
Yasal yönetim ilkesi
virgs.gif
yönetimin davranışlrına yasanın egemen alması demektirYasal yönetim deyimi
virgs.gif
kısaca
virgs.gif
yönetimin temel kuruluşlarının ve yönetim ile yönetilenler arasındaki ilişkilerin yasa ile düzenlenmesi anl¤¤¤¤¤gelir.Anayasa
virgs.gif
yasal yönetim ilkesini gerçekleştirmek için çeşitli kurallar koymuştur.
Yönetimin yetkilerinin yasaya dayandırılması yeterli değildir.Yöneti-min yürürlükte bulunan yasalara
virgs.gif
gerçek anlamda uyması
virgs.gif
kısaca
virgs.gif
<saygı> duyması da gerekir.
 
Üst