Osmanlı Ordusu Resimleri

DELİKURT

Dost Üyeler
Katılım
12 Haz 2008
Mesajlar
1,103
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Turan
pic1tn2.jpgAkçakoca Bey
İlk Kumandanlardan

Sultan Osman
Osmanlı Devleti Kurucusu

Konur Alp
İlk Kumandanlardan


pic2nn4.jpg


Alay Başçavuşu
Sadaret Alayında İnzibata Memur

Çavuşbaşı
Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı)

Beylikçi
Fermanların Yazıldığı Kalemin Amiri

Amedi
Dış İşleri Özel Kalemi Amiri

Büyük Tezkereci
Bakanlık Özel Kalemi Amiripic3ea3.jpgBabıali Tercümanı
Sadrazamla Elçiler Arasında Tercümanlık Eden

Avrupalı Sefir
Avrupalı bir Elçi Tipi

Reisülküttab
Dış İşleri Bakanı

Buhara Sefiri
Buharalı Elçi

İç Ağası​

pic4hu9.jpgBaş Çavuş
Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen Üçüncü Amir

Kul Kahyası
Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen İkinci Amir

Kapıcı Başı
Saray Kapıcılarının Subayı

Orta Çavuşu
Baş Çavuşun Yardımcısı

pic5sm8.jpgBaş Cuhadar
Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

Dersvekili
Şeyhülislam N¤¤¤¤¤ Ders Okutan

Şeyhülislam
Ulema Sınıfının Başı ve Müftü

Vekayici
Resmi Tarih Yazarı (Vakanüvis)​

pic6nl6.jpgBaşçuhadar
Sadrazamın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

Defterdar
Maliye Bakanı

Defter Emini
Devlet Arazi Kayıt Defterlerinin Muhafızı

Nişancı
Devlet Bakanı

Darbhane Emini
Darbhanenin Amiri​

pic7wy5.jpgBaş Çuhadar
Padişahın Atının Sağ Tarafında Yürüyen Muhafız

Silahtarağa
Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

Peyk
Padişahın Seyahatlerinde Önde Giden Yaya Haberci

Solak
Padişahın Seyahatlerinde Merasim Kıtası Eri​

pic8tm6.jpgBaş Falakacı
Sadaret Ceza Amiri

Vezir Baş Tebdili
Sarıazamın Hususi Ziyaretlerinde Maiyet Amiri

Kuloğlu Baş Cuhadarı
Belediye Tahsildarları Amiri

Baş Kılavuz
Alaylarda Yol Açan Çavuşların Amiri​

pic9tt0.jpgBaş Karakullukçu
Karakullukçuların Amiri

Karakullukçular
Yeniçeri Ocağında En Kıdemsiz Erler

Orta Sakası
Her Yeniçeri Birliğinde Bulunan Sucu

pic10xj2.jpgBaş Muhzir
Sadaret Dairesi Muhafızı

Mekke Kadısı
Mekke Baş Hakimi

Rumeli Kazaskeri
Rumelideki Kadıların Amiri

Nakib-ül-eşraf
Peygamber Soyundan Olanların Başı

İstanbul Kadısı
İstanbul Baş Hakimi
pic11gg7.jpg


Baş Teşrifatçı
Protokol Amiri

Devlet Kethüdası
Başbakan Yardımcısı ve İç İşleri Bakanı

Teşrifatçı
Protokol Amiri

Hil’at Giyen Memurlar
Mükafaten Hususi Elbise Giydirilen Memurlar​
pic12pm6.jpg


Cellad
İdam Hükümlerini İnfaza Memur

Celladbaşı
Celladların Amiri

Subaşı
Şehrin İnzibat Amiri

Asesbaşı
Yeniçeri Ocağı İnzibat Amiri

Böcek Başı
Gizli Polis Amiri​
pic13px2.jpg


Cebehane Karakullukçusu
Cephane Muhafızı

Cebehane Çorbacısı
Cephane Subayı

Bostancı
Saray Muhafızı

Satır
Tören Kıtası Eri​
pic14go0.jpg


Çırak Esnaf
Esnaf Çırağı

Usta
Küçük Rütbeli Yeniçeri Subayı

Kalyoncu
Yelkenli Gemi Efradından

Tulumbacı
Yeniçeri Ocağında Etfaiye Eri​
pic15nk3.jpg


Çuhadar
Yeniçeri Ocağının Hükümet Nezdindeki Mümessili

Divan Çavuşu
Hükümet Toplantılarında İntizamı Temine Memur

Yasakçı
Elçilikleri Muhafazaya Memur Yeniçeri​
pic16ro1.jpg


Darüssaade Ağası
Harem Ağalarının Amiri

Sultan Mahmud II
Otuzuncu Osmanlı Padişahı

Silahtarağa
Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

Baş Cuhadar
Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan​
pic17om8.jpg


Hademe
Sadaret Dairesi Hizmetkarı

Ruus Halifesi
Zatişleri Kalemi Şefi

Kethüda Katibi
İç İşleri Bakanı Özel Kalem Müdürü

Vezir Mektupçusu
Sadaret Kalemleri Amiri

Reis Kesedarı
Dış İşleri Evrak Müdürü

Çavuş Kesedarı
Adalet Bakanlığı Evrak Müdürü​
pic18rt8.jpg


İç Ağaları
İç Saray Hizmetleri

Enderun Dilsizi
Saray Soytarılarından​
pic19qw5.jpg


İçoğlan Çavuşları
Acemi Ocağı Subayları

Zülüflü Baltacı
İç Saray Hizmetlisi

Eski Saray Baltacısı
Eski Saray Hizmetkarlarından​
pic20vj6.jpg


İç Oğlan Çavuşu
Acemi Ocağı Subayı

Galata Çavuşu
Galata Muhafızları Subayı

Tersane Baş Çavuşu
Tersane Muhafızları Subayı

Kaptan Paşa
Deniz Kuvvetleri Başkumandanı (Bahriye Nazırı)

Çıplak Çavuş
Çıplaklar Subayı

Çıplak
Kaptanpaşa Maiyeti
pic21ul8.jpg


Kalpaklı

Şubara Neferi

Nizamı Cedid Neferi

Şubara Neferi

Selim III. Kurduğu Yeni Ordu Erlerinden​
 

DELİKURT

Dost Üyeler
Katılım
12 Haz 2008
Mesajlar
1,103
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Turan
Cevap: Osmanlı Ordusu Resimleri

pic22dw3.jpg


Karakullukçu
En Kıdemsiz Yeniçeri Eri

Usta
Küçük Rütbeli Yeniçeri Subayı​
pic23lx1.jpg


Kavas
Sadaret Dairesi Muhafızı (1826’dan sonra)

Posta Tatarı
Atlı Postacı

Vezir Tatarı
Vezir Postacısı

Vezir İç Oğlan Çavuşu
Sadarette İç Hizmetlere Bakanların Amiri​
pic24ex4.jpg


Kazasker
Kadıların Amiri ve Hükümet Azası

Kaptan Paşa
Deniz Kuvvetleri Başkumandanı

Çuhadar
Vezir Saraylarında Dış Hizmet Erbabından​
pic25mq5.jpg


Keçeli Nefer
Yeniçeri Neferi

Nizamı Cedid Binbaşışı
Selim III. Kurduğu Yeni Orduda Binbaşı

Topçu Başı
Topçu Kumandanı

Binbaşı
Mahmud II’nin Kurduğu Yeni Orduda Binbaşı​
pic26dl1.jpg


Kızlarağası
Haremağalarının Amiri

Cüce
Saray Soytarılarından

Ak Ağa
Harem’de Vazifeli Ak Hadım​
pic27ux8.jpg


Kulluk Neferi
Karakol Bekleyen Yeniçeri

Keçeli
Yeniçeri Neferi

Odabaşı
Yeniçeri Kışlası Amiri

Kulluk Bayrakdarı
Karakol Amiri​
pic28ww3.jpg


Kumbaracılar

Tımarlı, Ulufeli, Tımarlı Subayı​
pic29hi5.jpg


Mehter Takımı​
pic30mr5.jpg


Müjdeci Başı
Hac Kafilesinin Mekkeye Vardığı Haberini Getiren

Serdengeçti Ağası
Gönüllü Fedailer Amiri

Saraç Başı
Has Ahır Saraçlarının Amiri

Salı Usta
Kapıkulu Süvarilerinin İstanbul’daki İşlerini Takibe Memur

Cebeci Kahyası

pic42bq8.jpg


Salma Neferleri
Padişahın Ziyaretlerinde Maiyet Efradından

Nöbetçi
Kale Muhafızı

Haseki Ağa
Yeniçeri Ocağında İtibarlı bir Sınıftan Kimse​
pic43ov7.jpg


Selam Ağası
Vezir Teşrifatçısı

Sakallı Ağası
Sadret Dairesinin Dış Hizmetlerine Memur

Kaftan Ağası
Vezirlerin Merasim Elbiseleri ile Meşgul Olan

Çamaşır Ağası
Vezirlerin Çamaşırları ile Meşgul Olan​
pic44cq6.jpg


Soytarı Başı
Saray Palyaçoları’nın Amiri

Bektaşi Dervişi
Bektaşi Tarikatı’na Mensup Kimse

Soytarı
Saray Palyaçosu

Delibaşı
Gönüllü Hafif Suvari Subayı​
pic45oc0.jpg


İkinci Mahmud
Otuzuncu Osmanlı Padişahı

Kahyabeyi
Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı

Sadrıazam
Hükümet Reisi (Başbakan)​
pic46gs8.jpg


Suvari Topçu Neferi

Piyade Topçu Yüzbaşı

Suvari Topçu Neferi

Mahmut II’nin. Kurduğu Yeni Ordunun Topçu Mensupları​
pic47sb5.jpg


Şatırlar
Tören Kıtası Mensupları

Sadrıazam
Hükümet Reisi (Başbakan)

Kapıcılar Kahyası
Saray Kapıcıları Amiri

Çavuşbaşı
Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı)​
pic48jt4.jpg


Yeniçeri Ağası
Yaya Kuvvetler Başkumandanı

Reis Efendi
Dış İşleri Bakanı

Şeyhülislam
Ulemanın Reisi ve Müftü

Çavuşbaşı Şatırı
Adalet Bakanının Maiyet Amiri​
pic49wy0.jpg


Yol Haseki
Saray muhafız subayı

Çuhadar
Padişahın giyeceklerini muhafaza edip taşıyan

Bölükağası
Yeniçeri bölük kumandanı​
 
Üst