Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
- A -


AFAK - Siyasetten baska herseyden bahseder ve cüz cüz nesrolunur.Risale-i mevkutedir.Sahibi imtiyaz:A.Kamil.Muharirleri:Mualli Naci,Mehmed Sukru, Tevfik Riza,Mehmed Nadir. Aylik. 17x25.Mahmud Bey Matbaasi,Matbaa-i Osmaniye.istanbul 1299 Mevcud sayilar: 1-7 ( Top : 7 sayi ) Ciltli ,yüksek kondüsyonda veTAKIM olarak mevcuttur.
ASIYAN - Edebi,Ilmi,Ahlaki haftalik mecmuadir.Tarih-i tesis;28 Agustos 1324/1326.Müessisi;Ibn-i Sirri Mustafa Namik,Sahib-i imtiyaz:Salih Sirri. Müdürü;Ibn-i Sirri Ahmet Cevdet.Sirket-i mürettibiye.17 x 25.Matbaasi ist,1324,Mev.Say:1,4-21,24,26 ( Top: 21 sayi )Cilt içinde,yüksek kondüsyonda muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
ARKADAS - Sevgili evlad-i vatanin tenvir-i efkarina hadim,onbes günde birnesrolunur Fenni,edebi,ahlaki mecmuadir.Mudur:Midhat Sadullah.Umur-i tahririye:Osman Fahri.17x24.Mürettibin-i Osmaniye Matbaasi,istanbul 1325.Mevcud sayilar 1-14( Top : 14 sayi ) Fasiküller halinde,yüksek kondüsyonda veTAKIM olarak mevcuttur.
AFACAN - Simdilik sali ve cumartesi günleri nesr olunur.Mizah gazetesidir.Mudur-imesul .Huseyin Nazmi.Sermuharriri ve musavviri:Afacan.Haftada iki defa 27.5 x 40.Manzume-i Efkar Matbaasi,Sada-i Millet Matbaasi,Resadiye Matbaasi.istanbul.1327. Mevcud sayilar: 1/34-8/41 ( Top : 8 sayi ) Cilt içinde,yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
ARS - Siyasi Osmanli gazetesidir Sahibi imtiyaz:Mehmed Sami Haftalik.27 x 38.5.Üsküp ,1327/1911 , Mevcut sayi :1 ( Tek sayi cikmistir )Fasikül halinde vasat kondüsyondaki bu çok nadir mecmua - ki ; yalniz Hakki Tarik Us Kütüphanesi ile kütüphanemde TEK SAYI ( TAKIM )olarak mevcuttur.
AFIYET - Münhasiran mesail-i sihhiyye ve tibbiyye ile umur-i beytiyyeden bahis olarak simdilik haftada bir kere çarsamba günleri nesrolunurresimli gazetedir.Sahib-i imtiyaz ve müdürü:Sisak Ferid. Muharriri: Avanzade M.Süleyman.25x37.Lüsyen Matbaasi.Istanbul,1329 Mev.Say: 1 - 62 ( Top : 62 sayi ) Fevkalaade Nüshasi ile beraber Cilt içinde,yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
ALTINORDU - Fenni,Felsefi,Edebi...Sahibi ve imtiyaz: i.Raif .Mudur:Rodoslu Ahmed Kemal. haftalik.19x25.Istikbal Matbaasi. istanbul 1329.Mevcud sayilar: 3 ( tek sayi ) ( Görülebilen sayi adedi 3'tür ) Fasikül halinde yüksek kondüsyonda tek sayi olarak mevcuttur.
ASKERI MECMUA - Idare isleri :Erkan-i Harbiye -i Umumiye Talim ve terbiye dairesi.Yazi isleri: Istanbul Askeri matbaasinca tedviredilir.16x24.Askeri matbaa.1335 / 1925 ist. Mev. Say.: 2,6,11,45 - 50 ( Toplam 9 sayi )Fasiküller halinde ,yüksek kondüsyonda ve hacimli sayfa sayilarina sahip bu mecmualar,yukarida belirtilen muhtelif sayilar halinde mevcuttur.
ASKERI TIB BAYTARI MECMUASI - Müdafaa-i Milliye Vekaleti Umur-u Baytariye Dairesi tarafindan ayda bir nesrolunur.Bab-i Ali '' Hüsn-ü Tabiat '' matbaasi. 15 x 22 istanbul , 1336 . Mevcut Sayilar : 1 / 10, 2 / 3, 5, 7 ( toplam . 4 sayi ) Fasikül halinde ve yüksek kondüsyonda mevcuttur.
AYIN TARIHI - Yayimlayan: Hariciye vekaleti - Dahiliye vekaleti, Matbuat ve istihbarat muduriyeti umumiyesi. Aylik. Matbuat ve Istihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi. 15.5 x 25.Ankara 1339.Mevcud sayilar: 4,14-25,34,43,46-47 ( toplam 18 sayi ) Cilt ve Fasiküller halinde,yüksek kondüsyonda ve belirtilen muhtelif sayilar halinde mevcuttur.
ARKADAS – Her Çarsamba günleri nesrolunur ve her seyden bahseder resimli mecmua.Müdür-ü Mes’ul . Sedat. Cumhuriyet Matbaasi,19x26.5 Ist. 1928 Mevcut Sayilar: 1 – 23 ( Toplam 23 sayi ) 24 - 41, 43 - 48 ( Toplam : 24 sayi Yeni Harfli ) 42. sayi eksiktir.Osmanlica ve 24. sayidan itibaren devami olan yeni Harfli nüshalar cilt içinde ve iyi kondüsyondadir,iki yeni harfli nüsha cilt haricindedir.Osmanlica olarak yayinlanan 23 sayi TAKIM olarak mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- B -

BERK – Siyasetten maada her mebahisden bahseder.Sahib-i Imtiyaz : Mehmed Remzi. 1302 Istanbul ( A.K Tozluyan ) Idare-i Sirket-i Mürettibiyye Matbaasi. 12 x 18. Mevcut Sayilar : 1 ( Tek sayi )


BEYAN-UL HAK - Cemiyet-i ilmiye-i osmaniyenin ners-i efkaridir.Pazartesi gunleri nesrolunur. Dini,edebi,siyasi ve fenni haftalik gazatedir.Cikaran :Cemiyet-i ilmiye-i Osmaniye.Sahibi imtiyaz :Sehri Ahmet Efendi -Nasuh Efendizade Mustafa Asim.Muduru mesul : Ahmet Fatin Efendi - Muammerzade Mehmet Ali - Kilisli Munir.Sermuharriri : Mustafa Sabri.Yeni ikdam Matbaasi,Mahmud Bey Matbaasi.19x27.Istanbul 1324 Mevcud say : 2,4,6,9,10,12,14,15,16,28,37,46,54,81,86 (toplam 15 sayi) Fasiküller halinde, vasat kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.BABA HIMMET - Her seyden bahis bitaraf osmanli gazetesidir.Sahibi imtiyaz ve muduri mesul: Gumulcineli ibnul Hakki Osman Nail.Sermuharriri: Nazif. Haftada iki defa.Manzume-i Efkar Matbaasi.27.5 x 40 istanbul 1327.Mevcud sayilar: 1,2,4,5( toplam dort sayi )( Toplam 6 sayi çikmistir ) Cilt içinde yüksek kondüsyonda mevcuttur.BUYUK TARIH-I UMUMI - Ahmed Refik. Nasiri : Kitabhane-i Islam ve Askeri -Ibrahim Hilmi 1328 ist. Mevcud say : 180 sayi .( Top : 180 sayi ) NOT : Her sayisi kapakli ve muntazam olarak yayinlanan bu eser daha sonra 6 cild olarak kitap halinde de yayinlanmistir.Fasiküller halinde,yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.


BILGI MECMUASI - Nasiri : Türk Bilgi Dernegi . Müdürü : Celal Sahir. 16 x 23 Matba-i Amire. 1329 Istanbul. Mevcud Sayilar : 4, 5, 6 ( Toplam : 3 sayi ) Tamami 7 sayidir.


BUYUK DUYGU - Onbes günde bir çikar Türk risalesidir.Müdür ve Müsessisleri ündar Alp,S.Ulug,M.Fazil. Müdür-i Mesul:Tevfik. CemiyetKütüphanesi,Mesai Matbaasi.18x28 istanbul 1329.Mevcud sayilar: 1,2,17 ( toplam 3 sayi ) Fasiküller halinde,yüksek kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- C -


CERIDE-I MEHAKIM - Is bu gazete beher hafta sali günleri çikar.Adliye Nezareti Ceride-i Evrak Müdiriyeti,Haftalik,18.5 x 27.5 Matbaai Amire.1290 ist. Mev. say: 287 - 337, 340 - 394, 1021 - 1072 ( Toplam 158 sayi ) Cilt içinde, iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar halinde mevcuttur.
NOT : Daha sonra 1325 senesinde Ceride-i Adliye olarak yayinlanir ve 1928 yilinda harf devrimine kadar Osmanlica ve devamini yeni harflerle sürdürür.Asagida 1325 - 1335 ve 1338 - 1928 devrelerine aid Ceride-i Mehakim'in devami olan Ceride-i Adliye nushalari da mevcuttur.


CINGOZ - Siyasiyattan, edebiyattan, letaiften bahis olarak haftada iki defa nesronulur,musavver Osmanli gazetesidir. Sahibi imtiyaz:Seyyid Hasan.Sermuharriri: MehmedAsaf. 27.5 x 40. A.Asaduryan Matbaasi. istanbul 1324. Mevcud sayilar : 6 ( tek sayi ) Cilt içinde yüksek kondüsyonda tek sayi olarak mevcuttur.CERIDE-I SUFIYYE – Simdilik haftada bir nesr olunur.Tasavvufi,dini,ahlaki,edebi, siyasi ceride'i islamiyedir. Sahib'i Imtiyaz ve Müdür'ü Mes'ul : Hasan Kazim.Sermuharriri . Mustafa Fevzi.1325 Istanbul. Necm'i Istikbal Matbaasi. 25 x 33 . Mevcut Sayilar : 3. sene 76. sayi ( Tek sayi )


CADALOZ - Simdilik sali ve cumartesi nesrolunur.Mizah gazetesidir.Sahibi imtiyaz ve sermuharriri:Nurettin Rusdi.Mudur-i mesul:Haydar Rusdi - Huseyin Nazmi. 27.5 x 40.Tercüman-i Hakikat Matbaasi,Manzume-i Efkar Matbaasi, istanbul.1327.Mevcud sayilar : 1-33 + 34-41 ( afacan ) + 42-45 ( Toplam : Cadalaz olarak 37 sayi ) MÜHIM NOT : Bu Nadir Mizah Mecmuasi ; Cadaloz adi ile 33 sayi.34-41 arasi 8 sayi devami olan Afacan adi ile,42-45arasi 4 sayi yine Cadaloz adi ile ve her iki mecmuaa toplam 45 sayi yayinlanmistir.Cilt içinde,yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.


CERIDE-I ADLIYE / 1325 - 1335 ( I. Devre ) - Adliye Vekaleti ihsaiyat ve Müdevvenat-i Kanuniye Müdüriyeti.1325 Istanbul 18.5 x 27.5 Mevcud Sayilar : 1 - 6, 11, 14, 16, 27, 28, 31, 38 - 54, 85, 94, 97, 108, 121 arasi ( Toplam : 35 sayi ) 38 - 54 arasi sayilar Fihrist ve ilaveleri ile birlikte cilt içinde ve yüksek kondüsyondadir, diger sayilar fasikül halindedir.
CERIDE-I ADLIYE / 1338 - 1928 ( II. Devre ) - Adliye Vekaleti tarafindan ayda bir nesrolunur.1338 Ankara ve Istanbul'da cesitli matbaalarda basilmistir.Yeni Gün / Ankara,Adliye Vekaleti / Ankara,Matbaa-i Osmaniyye / ?,Yeni Matbaa / Istanbul 27 X 38 . Mevcud Sayilar : 7-10, 19-21, 25, 26, 40-50, 52, 55, 56, 58-76 ( Toplam : 42 sayi ) Sayilar bir cok defa bir kac sayi birlikte yayimlanmistir. Eldeki mevcud sayilar fasikül halinde ve iyi kondüsyondadir.


CERIDE-I ILMIYYE – Mesihat-i Celile-i Islamiyenin Ceride-i Resmiyesidir.Umur-u Idare ve Tahririye : Mesihat-i Aliye Mektupçulugu Istanbul 1332 Matbaa-i Amire,Evkaf-i Islamiye Matbaasi 16x 24 .Mevcut Sayilar : 1- 12 ( Toplam : 12 sayi ) Mecmualar cilt içinde ve yüksek kondüsyonda Eksiksiz Sirali olarak mevcuttur.


CUMHURIYET - Kurucusu ve bas muharriri : Yunus Nadi,Gunluk.istanbul .1341 / 1924 Mevcut sayilar :1493,1586,?. ( toplam 3 sayi ) Fasikülhalinde düsük kondüsyonda muhtelif sayilar olarak mevcuttur.


ÇIFTÇI GAZETESI - Sahib ve Müdürü : Rasid Halil. Maksadimiz : Çiftçilere iyi olmaga çalismaktir.28.5 x 41.5 ve 21 x 28 ebatlarinda çikmistir.Izmir 1928.Mevcut Sayilar: 34,35,37,38,39,42,43,47 ( Toplam . 8 sayi ) MUHIM NOT : Bu gazetenin hiçbir yerde kaydi yoktur.Fasikül halinde iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.Eldeki 47. sayisi mecmua basligi yalniz '' Çiftçi '' dir ve ebadi küçüktür.


ÇEKIRGE - Mizah gazetesi.Pazartesi ve persembe gunleri nesronulur.Sahibi imtiyaz ve muduri mesul: Huseyin Nazmi.Matbaai Resadiye 27.5 x 40 .istanbul 1327.Mevcud sayilar: 1-10 ( toplam 10 sayi ) Cilt içinde,yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.


ÇOCUK DUNYASI - Çocuklarin fikirlerinin açilmasina yardim eder ve haftada bir çikar..Muduru mesul:Tevfik Nureddin,Muallim Ahmed Halid.Kader Matbaasi,Ayyildiz Matbaasi.20x27.ist.1329 / 1913 Mevcut sayilar:7,8,11-50 ( toplam 44 sayi ) Not: 8,12,20,40,50.sayilarin bazi sayfalari eksik. Cilt içinde,vasat kondüsyonda ve muhtelif sayilarolarak mevcuttur


ÇOCUK DUYGUSU - Cocuklarin tezyid-i malumat ve tezhib-i ahlak etmelerine hadim mussavver risale.Sahibi imtiyaz:Leon Lutfi. Muduru mesul:M.Fahri.Sermuharriri:Baha Tevfik. Sancakçiyan Matbaasi,Kader Matbaasi.20.5 x 28.5 .ist.1329 / 1913 Mevcut sayi:16 ( tek sayi )Fasikül halinde, yüksek kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.


ÇOCUK YURDU - Zükür ve inas etfali vatanin tehzibi ahlak ve tenviri efkarina hadim.Sahibi imtiyaz :Giridi Rahmi. Müdür-i Mesul: Mehmed Nevzat.1329 / 1913 ist. Mev. say.:1 ( Tek sayi ) Fasikül halinde,yüksek kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.


ÇOCUK ANSIKLOPEDISI - Muharrirleri ve nasirleri : Faik Sabri , M. Zekeriya ,Sabiha Zekeriya 1927 ist. Mev. say.:1 - 17,19,20,22 - 24,30 (Toplam 23 sayi ) Fasikül halinde,yüksek kondüsyonda ve ilk 17 sayisi sirali digerleri muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- D -


DAGARCIK - Muharriri: Ahmed Mithad.. ist. 1288 Mevcut sayi:8 ( tek sayi )Fasikül halinde,yüksek kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.


DÜSTUR - 1.TERTIB : Cild-i evvel / Hatt-i Humayunlar ve Evrak-i Resmiye-i Siyasiye.3+830 sf. 1289 matbaa-i amire. Cild- i Sani : 6+983 sf , 1289 matbaa-i amire , Cild-i Salis : 6+571 sf , 4. Cild : 13 + 1040 sf 1290 Matbaa-i Amire ( Toplam : 4 ciid / sayi ) Cilt içinde iyi kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.DUSTUR - Zeyl ( 1.tertib ) 4 cild ; 1.cild : 4 + 104 sf, ? - 2.cild : 2 + 259 sf, 1299 ist. - 3.cild : 7 + 254 sf, 1300 dersaadet. 4.cild : 7 + 364 sf, 1302 dersaadet. ( Toplam : 4 sayi / cilt ) Cilt içinde yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.DEMET - Edebi,ilmi,siyasi hanimlara mahsus haftalik musavver mecmua.Sahib-i imtiyaz:Hakki,Muharriri:Celal Sahir.Hilal Matbaasi.1324 ist.Mev.Say: 1-7 (Top: 7 sayi ) Fasikül hainde yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.DONANMA - Donanma cemiyetinin aylik mecmuasidir.Sahibi Donanma-i Osman-i Muavenet-i Milliye Cemiyyeti Merkez-i Umumisi.Matbaai Hayriye ve Surekasi.16 x 22 .istanbul.1326.Mevcud sayilar:1-40 ( toplam 40 sayi ) ( ilk tertip olarak çikan Donanma Mecmuasi 48 sayi yayinlanmistir ) Fasiküller halinde,yüksek kondüsyonda ve SIRALI / EKSIKSIZ olarak 40 sayi mevcuttur.DUSTUR - TERTIB - I SANI ( ikinci tertib )
1.CILD, 24 cemaziyel ahir 1326 / 27 sevval 1327 - 10 temmuz 1324 / 29 tesrini evvel 1325, Dersaadet 1329, 881 sf.+Fihrist.
2.CILD, 1 zilhicce 1327/ 1 tesrin-i sani 1325 - 11 zikade 1328/ 13 tesrini evvel 1326 , dersaadet 1330 , 15+ 845+1 sf.
3.CILD, 12 zilkade 1328 / 31 sevval 1329,782 sf.+Fihrist,1330 dersaadet.
4.CILD, 13 sevval 1329 / 1 tesrin-i evvel 1327 - 3 zilkade 1330 / 13 tesrini evvel 1328 , fihrist + 736 sf. Dersaadet 1331 .
5.CILD, 4 zilhicce 1330 / 1 tesrinisani 1328 - 12 zilhicce 1331/ 13 tesrini sani 1329,fihrist + 984 sf,dersaadet 1332.
6.CILD, 14 zilhicce 1331/ 1 tesrini sani 1329 - 24 zilhicce 1332/ 13 tesrinievvel 1330, fihrist + 1462 sf, dersaadet 1334.
7.CILD, 25 zilhicce 1332/ 1 tesrinisani 1330 - 5 muharrem 1334/ 31 tesrini sani 1331,fihrist + 845 sf,dersaadet 1336.
8.CILD, 6 muharrem 1334 / 1 tesrinisani 1331 - 16 muharrem 1335 / 13 tesrinie vvel 1332, 1928 istanbul.
9. CILD, 17 muharrem 1335 / 1 tesrini sani 1332 - 14 muharrem 1336 / 31 tesrini evvel 1333. fihrist + 796 sf, 1928 istanbul.
10. CILD, 15 muharrem 1336 / 1 tesrini sani 1333 - 2 muharrem 1337 / 9 tesrini evvel 1334 . fihrist + 616 sf. 1928 istanbul.
11. CILD, 3 muharrem 1337 / 10 tesrini evvel 1334 - 24 cemaziyel ahir / 15 mart 1336 . fihrist + 647 sf. 1928 istanbul.
Mevcud sayilar : 1 - 11 ( Toplam : 11 sayi / cilt ) Ciltler halinde,yüksek kondüsyonda SIRALI / EKSIKSIZ olarak mevcuttur.
DONANMA - Donanma cemiyetinin haftalik gazetesidir.25 x 37.5 Matbaai Ahmed Ihsan.1330 ist. Mev. say.: 68,69,71,72,78 ( Toplam 5 sayi ) ( 2. Tertip olarak 49 / 1sayi sirasi ile çikan mecmuadir ) Fasiküller halinde ve yüksek kondüsyonda mevcuttur.
DARULFUNUN EDEBIYAT FAKULTESI MECMUASI - iki ayda bir nesrolunur.Felsefe,ictimaiyat,tarih,cografya,edebiyat konularini muhtevidir.Yayimlayan: Istanbul darulfunun edebiyat fakultesi.1332 ist. Mev. say.:1.yil;3,4,6 - 2.yil;7 - 5.yil;4,5. – 6.yil;4 (Toplam 7 sayi) Fasiküller halinde,yüksek kondüsyonda mevcutur.DARULFUNUN HUKUK FAKULTESI MECMUASI - Hukuk,siyasiyat,iktisadiyat.Iki ayda bir nesrolunur 1332 ist. Mev.Say: 10,18,19,20 ( top: 4 sayi ) Fasiküller halinde yüksek kondüsyonda mevcuttur.DÜSÜNCE - Simdilik onbes gunde bir nesrolunur.Muduru mesul:A.Hikmet,Evkaf-i islamiye Matbaasi.1918 ist. Mev. say.:1 ( tek sayi )( Toplam 2 sayi çikmistir ) Fasikül halinde,yüksek kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.DAR'ÜL ELHAN MECMUASI - Dar'ül elhan Hey'et-i Tedrisiyyesi tarafindan iki ayda bir nesir edilir. Sahib-i imtiyaz : Fazil Hakki. 18 x 24 Evkaf-i Islamiyye matbaasi. 1340 Istanbul.Mevcut sayilar.Sene 1 numara 2 ( Tek sayi )DARUL FUNUN ILAHIYAT FAKULTESI MECMUASI - Tarihi,ictimai,dini,felsefi.1341 / 1925 ist. Mev Say.:1,2,4 – 2. cild;1(Top.4 sayi) Fasikül halinde yüksek kondüsyonda mevcuttur.DIVAN-I MUHASEBAT MECMUASI - Yayimlayan ivan-i Muhasebatca tabolunmustur.Yenigün Matbaasi.16x23.Mev.Say:7 / Kanunusani,8 / Subat , 22,24,25,26 1341 Ankara.( Toplam 6 sayi ) Fasiküller halinde yüksek kondüsyonda mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- E -
25.jpg


ESREF - Haftalik edebi ve mizahi osmanli gazetesidir.Sahibi imtiyaz : Huseyin Nazmi.Muduru masul :Baha Tevfik. Sermuharriri: Sairi Sehberi Esref.28.5 x 41.ist.1325 Mevcut sayilar :5,11,25 ( 3 sayi ) Cilt içinde yüksek kondüsyonda mevcuttur.
Resim%20024.jpg
ESEK - Pazartesi ve persembe gunleri nesr olunur.Mizah gazatesidir.Sahib-i imtiyaz: Merzifoni.Sahib ve muharrirleri: Baha Tevfik-Ahmed Nebil.Mudur-i mesul:Halil.Mudur-i edebi: Ceminderzade Nahik.Sermuharriri Kibrisi Kisot.Nefaset Matbaasi,Matbaa-i Manzume-i Efkar 27.5 x 40 .istanbul.1326.Mevcud sayilar: 1.(Tek sayi) Diger Mizah Mecmualari ile beraber Cilt içinde, yüksek kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
38a.JPGERGANUN - ilmi, felsefi, fenni, ictimai, edebi risaledir. Mudur mesul:Sadikzade Abdulkadir Kemal. Muessisleri: A .N ,ismail Kemal. Haftalik.istanbul 1327. Mevcud sayilar: 3,5,7 ( toplam 3 sayi ) MÜHIM NOT:Mevcud katolog ve kütüphane listelerinde kaydina rastlanmamistir.Fasiküller halinde yüksek kondüsyonda mevcuttur.
OsMec021.jpg
ERKEKLER DUNYASI – Sahaifimiz kadinligin kadir ve kiymetini, ilim ve fen edebin ulviyetini takdir eden münevver Osmanli gençleri asarina kusadedir.Müdür'ü Mes'ul : Rifat. 1329 Istanbul. 28 x 39 .Mevcut sayilar : 6 Kanunu sani 1329 1. sene 1. sayi ( Tek sayi ) Not : Tek sayi çikmistir.
lastscan22.jpgEDEBIYAT-I UMUMIYE MECMUASI - Haftalik siyasi,edebi,ilmi gazetedir.Muduri mesul : Mehmed Cemaleddin.Mudur : Giridi Ahmed Saki.Kanaatkütüphanesi ve matbaasi.14 x 24.Istanbul 1332/1916 Mevcud say: 76-100 ( Toplam 25 sayi ) Cilt içinde yüksek kondüsyonda mevcuttur.
Resim%20042.jpg


EMEL MECMUASI - Ilmi,edebi,ictimai,iktisadi ve siyasi aylik mecmuadir. Mudur:Müstecib H. Fazil , 1930 Pazarcik / Romanya Mev. Say.:1934 / 4,9-12 ,1935 / 1 - 7,9 ( Toplam 13 sayi ),( KIRIM Türklerinin yayini olan bu dergi,Türkce olarak uzun seneler Islam harfleri ile yayinlanmistir.) Cilt içindeyüksek kondüsyonda mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- F -
lastscan111.jpg

FIKIRLER - Onbes günde bir çikar ilim ve sanat mecmuasi.Sahib-i Imtiyaz:Ahmet Hikmet.Müdür: M.Rahmi.Ispartali hafiz Ali matbaasi 25 x32 Izmir.1927 Mev.Say: 1-3,5-24 ( Toplam: 23 sayi ) Cilt içinde yüksek kondüsyonda mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- G -
47a.JPG


GÜLSEN-I EDEB - Risalei edebiye ve fenniyedir. Sahibi imtiyaz: Mehmed Cemal.. istanbul 1315. Mevcud sayi: 5 ( tek sayi ) Fasikül halinde ve iyi kondüsyondadir.
Resim%200029.jpg


GEVEZE - Vatan ve Millete hadim,Siyasi musavver mizah gazetesidir. Sahibi imtiyaz: Kirkor Faik.yeni Asir matbaasi.28 x 40. istanbul 1324. Mevcud sayi: 20 ( Tek sayi ) Fasikül halinde cilt içinde ve vasat kondüsyondadir.
41.jpg


GAZI SANCAK - Hak ve hakikatin müdafii.Pazartesi ve Persembe günleri çikar, Cumhuriyet Halk Firkasinin nesr-i efkaridir.Sahibi imtiyaz : Ferit . Müdür-ü Mesul: Ali Turgud.Gazi Sancak Matbaasi.27 x 41.Gaziayintap 1340 / 1343 , 286. sayi ( Tek sayi ) MUHIM NOT : Kayiylarda yoktur.Eldeki mevcut sayi fasikül halinde ve iyi kondüsyondadir.
Resim0039.jpg


GÜNES - Onbes günde bir çikar,Sanat ve edebiyat mecmuasi.Muduri mesul: Orhan Seyfi. 23 x 30. istanbul 1927.Mevcud sayilar 1-17 ( Top : 17 sayi ) Cilt içinde yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- H -

OsMec006.jpg


HAZINE-I EVRAK - Umumiyet itibariyle fununa dair risale-i edebiyyedir.Muessisi: Mahmud Celaleddin.12 x 17 .Mihran Matbaasi.1297 istanbul.Mev.Say: 2.sene 1-15 ( 16, 17,18 / 1303 ) ,41,42,43 ( Toplam : 21 sayi ) ÖNEMLI NOT : Bu mecmuanin 2. seneye aid 16,17,18. sayilari sayfa numarasi da dikkate alinarak mecmuayi çikaran Mahmud Celaleddin tarafindan bir özür yazisi olan '' Mahcubuz hemde magduruz '' mukaddimesiyle 1303 senesinde çikar.Bu senede çikan sayilara aid malumat ve kayit dergiden baska hiçbir yerde yoktur.Ilk 15 sayisi cilt içinde diger sayilar fasikül halinde,iyi kondüsyonda ilk 18 sayisi SIRALI ve EKSIKSIZ olarak mevcuttur.Ayrica 1 - 15 sayilarina ait mükerrer bir lot da mevcuttur.
lastscan32.jpg


HAZINE-I FUNUN - Edebiyat ve Funundan bahis ve menafii devlete hadim olarak çarsamba günleri nesrolunur..Sahib-i imtiyaz;Doktor Cerrahiyun.Müdür-ü mesul;Asir kitabhanesi sahibi :Kirkor Faik.Alem Matbaasi.1308 Istanbul.Mev.Say: 1.Sene 1-52 , 2.Sene 1-52 ( top : 104 sayi ) Her sene ayri Cilt içinde iyi kondüsyonda SIRALI ve EKSIKSIZ olarak mevcuttur.
lastscan77.JPG


HANIMLARA MAHSUS GAZETE – Gazetemiz haftada iki defa pazartesi ve Persembe günleri nesrolunur. Gazetemizi nesr etmekten asil maksadimiz,menafi mülk ve devlete hizmet-i ciddiyeden ibarettir.Alem Matbaasi.1311 istanbul.Mevcut sayilar : 1 – 25 ( Toplam : 25 sayi + 23 ilavesi ) NOT : 4. sayidan itibaren verilmeye baslanan ilaveler ; 4 – 18 sayilar arasi 2’ser sayfa, 19 – 25 sayilar arasi 4’er sayfa ve 1 adet de 4 sayfalik sarki söz /notalari yazili ilave olmak üzere,Toplam 23 adet / sayi ilaveleri ile beraber Cilt içinde iyi kondüsyonda SIRALI ve EKSIKSIZ olarak mevcuttur.
dergi2.jpg


HALE - Simdilik ayda bir kere nesrolunur,Sanayii nefise,musiki,edebiyat,moda,
tiyatro gazetesidir.Sahibi imtiyaz: Huseyin Nazmi. Muduri musul: Cevdet Masuk.Ahmed Saki Bey Matbaasi.23 x 30 istanbul 1325. Mecvud sayilar:1,2,3 ( toplam 3 sayi) MUHIM NOT : Sadece B.D.K 'de bir sayisi bulunan bu mecmua : Fasikül halinde,yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.

45.jpg


HIKMET - Hakikat hadimi aksamlari intisar eder,Osmanli gazetesidir.Muduru:Mehmed Ali ,Sehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi. Sermuharriri : S.F.Ahmed Hilmi.Hikmet Matbaasi. 28 x 39.ist. 1326 / 1910 mevcut sayilar: 15,16,18,20-24,26,27,49 (Top. 11 sayi ) Fasikül halinde ,iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
Resim%20028.jpg


HAYAL-I CEDID - Musavver mizah gazetesidir. Sahibi imtiyaz: Mehmed Rauf. Basmuharriri: Ebus Sureyya Sami. 28 x 40. istanbul 1910 Mevcud sayi: 62 (tek sayi ) Cilt içinde,yüksek kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
efemera%20066a.jpg


HEDIYE - Mecmua-i Edebiyye-i gayri mevkutedir.Müessisi : Bezmi Nusret, Sermuharriri : Hüseyin Rahmi, ( 1326 ) istanbul, 19.5 x 26.5 Sancakciyan Matbaasi. Mevcud sayi : 1 ( tek sayi ) MUHIM NOT : Toplam üç sayi çikmistir.Eldeki mevcud 1. sayisi kataloglarda yoktur.Sadece iki kütüphanede ; o da 2 ve 2-3 olarak kayitlidir.Elimdeki ilk sayisi TENKID dergisinin 5 ve 6. sayilarinin arasinda bulunmaktadir.
44a.JPG


HALKA DOGRU - Cikaran: Turk Yurdu. Mudur: Celal Sahir. Haftalik. Matbaai Hayriye ve Surekasi.18 x 27.istanbul 1329. Mevcud sayilar: 10,14-17,23 ( toplam 6 sayi ) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
24.jpg


HARB MECMUASI - Asker ve muharebeden bahseder Risalei Musavere.Matbaai Ahmed Ihsan ve Surekasi. 24 x 32. ist. 1331.Mevcut sayilar:2,25,26 (toplam uc sayi )Fasikül halinde ve vasat kondüsyonda mevcutturlar.
19.jpg


HALK DILI - Halkin dili Hakkin dilidir.Pazartesi ve Persembe günleri çikar.Sahib-i Imtiyaz ve Müdür-ü Mesul : Ekrem Cenani.Havadis Matbaasi.31.5 x 47.Gazi Ayintab 1340. Mevcut Sayilar : 8,14 ( Top: 2 sayi ) MUHIM NOT : Kayitlarda yoktur.Eldeki mevcut sayilar : Fasikül halinde ve vasat kondüsyondadir.
31aa.jpg


HAFTALIK MECMUA - Muduru:Kemal Salih.Vatan Matbaasi. 32 x 47.5. istanbul 1341. Mevcud sayilar: 13-52,110,115,117,128,157-176 ( toplam 63 sayi ) Zimbali toplu halde vasat kondüsyonda mevcutturlar.
lastscan121.jpg


HAYAT - Haftalik ilim,felsefe ve sanat mecmuasi.Muduri mesul:Mehmed Emin.Muharriri:Faruk Nafiz.Milli matbaa. 25 x 33.Ankara 1926 .Mevcud Sayilar: 1 - 52 ( Top : 52 sayi ) Cilt içinde yüksek kondüsyonda SIRALI ve EKSIKSIZ olarak mevcuttur.
15.jpg


HUKUKI BILGILER MECMUASI - Sahib ve bas muharriri : Milasli Gad Franko.Istanbul Kagitçilik ve Matbaacilik A.S. 16 x 23.5.ist. 1926 , Mev. Say.: 2,4 - 8,10 - 17,19,21 - 23 , 25 - 27( toplam 21 sayi ) Fasikül halinde ve iyi kondüsyonda mevcutturlar.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- I / i -


OsMec010.jpg


IMDAD'ÜL MIDAD - Onbes günde bir nesr olunur. Sahib'i Imtiyaz : Abdülkerim Sabit. Muharrirleri : Muallim Naci, Seyh Vasfi, Necib Nadir, Abdülkerim Sabit. Matbaa - i ( A.K Tozluyan ) - Idare - i Sirket - i Mürettibiyye. 12 x 18.5 istanbul 1303 . Mevcud Sayilar : 3, 4, 5 ( Toplam : 3 sayi ) Bu mecmua toplam 6 sayi çikmistir.
1a.JPG


iLM-I HUKUK VE MUKAYESE-I KAVANIN MECMUASI -Müessis ve Sahibi : Mehmed Arif. Hilal Matbaasi.15 x 23 Istanbul.1325.Mev.Say : 1 - 24 ( Top : 24 sayi ) + 1.ve 4.sayilar.MÜHIM NOT : Takim olarak sadece Beyazid D.Kütüphanesinde bulunmaktadir.Cilt içinde,yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
51.jpg


ILERI - Simdilik haftada bir defa intisar eder.Haris-i mesrutiyet bir gazetedir.Sahibi intiyaz:Matli Ziya.Mudur-i mesul :Hamdi.Neyyir-i Hakikat matbaasi. 27.5 x 37.5..Manastir.1327.Mevcut sayilar : 1 / 20 - 5 / 24 ( Toplam : 5 sayi ) MUHIM NOT . Ittihad ve Terakki Firkasi'nin yayin organi olan Süngü mecmuasi'nin 20 - 24 sayilarinin yeni adidir.Hiçbir yerde görülmemistir.Fasikül halinde, iyi kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
17a.JPG


iSPRITIZMA - Ulumi ruhiyeye ait taharriyat-i tecrübiye ve intikadiyye mecmuasidir.Mudur :Bahaeddin.Tanin matbaasi.14 x 22 .ist. 1327 Mevcut sayilar :1,2 ( toplam: 2 sayi ) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve ilk iki sayi olarak mevcuttur.
59a.JPG


iSPRITZM , FUTURIZM , MANYETIZM - Sahib ve nasiri :Gayret kitaphanesi sahibi Fikri , Muharriri : Huseyin Merzuk , Dersaadet 1328,Mev. say. : 1.cilt /1 - 15 ( mukaddime + 1,2,3.sayilar birlikte mütalaa edilmis ve 4. sayidan itibaren numarali olarak kapakli yayinlanmistir ) , 2. cilt / 1 - 15 ( Toplam 30 sayi ) MUHIM NOT : Bu mecmuaya kataloglarda rastlanmamistir.Cilt içinde,iyi kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
28.jpg


iNTIBAHI EFKAR - Mustakil- ül Efkar Osmanli gazetesidir.Muessisi :Ebuzziya Tevfik. Sermuharriri:Ebuzziya Velid.Matbaai Ebuzziya.45 x 59.IST.1328.Mevcut sayilar:634 ( tek sayi ) Not:Cesitli zamanlarda cikan Tasviri Efkar gazetesinin Tevhidi Efkar gibi adlarindan birisidir.Fasilkül halinde,vasat kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
lastscan4%20(2).jpg


iCTIMAIYAT MECMUASI - Darülfunun Ictimaiyat Darül Mesaisi Nesriyatindan.Müdür: Necmeddin Sadak.Matbaai Amire.20 x 29.Istanbul 1333.Mev.Say: 1- 5 ( Toplam: 5 sayi )( 4.sayinin 159-170.sayfalari arasi eksiktir)( Toplam 6 sayi yayinlanmistir. ) Fasikül halinde,yüksek kondüsyonda ve SIRALI bes sayi olarakmevcuttur.
lastscan35.jpg


iSTANBUL BAROSU MECMUASI - Her ay ibtidasinda nesrolunur.Sahibi:Istanbul Barosu.2.kanun 1927 istanbul.Mev.Say. 1- 12 ( toplam 12 sayi ) Cilt içinde,yüksek kondüsyonda SIRALI ve EKSIKSIZ olarak mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- I / i -


OsMec010.jpg

IMDAD'ÜL MIDAD - Onbes günde bir nesr olunur. Sahib'i Imtiyaz : Abdülkerim Sabit. Muharrirleri : Muallim Naci, Seyh Vasfi, Necib Nadir, Abdülkerim Sabit. Matbaa - i ( A.K Tozluyan ) - Idare - i Sirket - i Mürettibiyye. 12 x 18.5 istanbul 1303 . Mevcud Sayilar : 3, 4, 5 ( Toplam : 3 sayi ) Bu mecmua toplam 6 sayi çikmistir.
1a.JPG

iLM-I HUKUK VE MUKAYESE-I KAVANIN MECMUASI -Müessis ve Sahibi : Mehmed Arif. Hilal Matbaasi.15 x 23 Istanbul.1325.Mev.Say : 1 - 24 ( Top : 24 sayi ) + 1.ve 4.sayilar.MÜHIM NOT : Takim olarak sadece Beyazid D.Kütüphanesinde bulunmaktadir.Cilt içinde,yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
51.jpg

ILERI - Simdilik haftada bir defa intisar eder.Haris-i mesrutiyet bir gazetedir.Sahibi intiyaz:Matli Ziya.Mudur-i mesul :Hamdi.Neyyir-i Hakikat matbaasi. 27.5 x 37.5..Manastir.1327.Mevcut sayilar : 1 / 20 - 5 / 24 ( Toplam : 5 sayi ) MUHIM NOT . Ittihad ve Terakki Firkasi'nin yayin organi olan Süngü mecmuasi'nin 20 - 24 sayilarinin yeni adidir.Hiçbir yerde görülmemistir.Fasikül halinde, iyi kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
17a.JPG

iSPRITIZMA - Ulumi ruhiyeye ait taharriyat-i tecrübiye ve intikadiyye mecmuasidir.Mudur :Bahaeddin.Tanin matbaasi.14 x 22 .ist. 1327 Mevcut sayilar :1,2 ( toplam: 2 sayi ) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve ilk iki sayi olarak mevcuttur.
59a.JPG

iSPRITZM , FUTURIZM , MANYETIZM - Sahib ve nasiri :Gayret kitaphanesi sahibi Fikri , Muharriri : Huseyin Merzuk , Dersaadet 1328,Mev. say. : 1.cilt /1 - 15 ( mukaddime + 1,2,3.sayilar birlikte mütalaa edilmis ve 4. sayidan itibaren numarali olarak kapakli yayinlanmistir ) , 2. cilt / 1 - 15 ( Toplam 30 sayi ) MUHIM NOT : Bu mecmuaya kataloglarda rastlanmamistir.Cilt içinde,iyi kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
28.jpg

iNTIBAHI EFKAR - Mustakil- ül Efkar Osmanli gazetesidir.Muessisi :Ebuzziya Tevfik. Sermuharriri:Ebuzziya Velid.Matbaai Ebuzziya.45 x 59.IST.1328.Mevcut sayilar:634 ( tek sayi ) Not:Cesitli zamanlarda cikan Tasviri Efkar gazetesinin Tevhidi Efkar gibi adlarindan birisidir.Fasilkül halinde,vasat kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
lastscan4%20(2).jpg

iCTIMAIYAT MECMUASI - Darülfunun Ictimaiyat Darül Mesaisi Nesriyatindan.Müdür: Necmeddin Sadak.Matbaai Amire.20 x 29.Istanbul 1333.Mev.Say: 1- 5 ( Toplam: 5 sayi )( 4.sayinin 159-170.sayfalari arasi eksiktir)( Toplam 6 sayi yayinlanmistir. ) Fasikül halinde,yüksek kondüsyonda ve SIRALI bes sayi olarakmevcuttur.
lastscan35.jpg


iSTANBUL BAROSU MECMUASI - Her ay ibtidasinda nesrolunur.Sahibi:Istanbul Barosu.2.kanun 1927 istanbul.Mev.Say. 1- 12 ( toplam 12 sayi ) Cilt içinde,yüksek kondüsyonda SIRALI ve EKSIKSIZ olarak mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- K -

lastscan6aa.jpg


KALEM - Persembe günleri nesrolunur.Edebi mizah gazetesi.Sahibi imtiyaz ve müdürü:Salah Cimcoz,Celal Esat.Tanin matbaasi. 21 x 29.Istanbul 1324.Mevcut sayilar: 61,62,63,64,94,96,117,120,121,124,126 (toplam: 11 sayi) Fasikül halinde,vasat kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur
18.jpg


KARAGÖZ - Siyasi.mizahi,musavver halk gazetesi.Pazartesi ve Persembe gunleri cikar. Sahibi :Karabet Karagos,Burhan Cahit,Orhan Seyfi.Sahibi imtiyaz ve Musavviri :Ali Fuad.Muharriri : Mamud Nedim.Karagoz Matbaasi,Nefaset Matbaasi.27 x 40.5.istanbul 1908.Mevcut sayilar :1138,2037,2116,2125,2167 ( toplam 5 sayi ) Cilt içinde,yüksek kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
40.jpg


KÖYLÜ - Cuma ve Pazardan baska hergün erkenden sonra çikar.Açik yazar,okuyani yormaz vatanin faidesine çalisir,Osmanli gazetesidir.Aydin Vilayeti matbaasinda tabolunmustur.Ahali dostu Turk gazetesidir.Sahibi imtiyaz: Dava vekili ismail Siddik. 29.5 x 41.5. izmir 1324. Mevcud sayilar: 2 ( tek sayi ) Fasikül halinde,yüksek kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
dergi7.jpg


KANAD - Haftalik musevver risalei edebiye. Muessisi: Ismail Hami.Sahibi imtiyaz: Huseyin Husnu.Sermuharriri: Tahsin Nahid.Müsterek ül Menfa-i Osmani matbaasi.istanbul 1326.Mevcud sayilar 1-4( Top : 4 sayi ) Fasikül halinde,yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
Resim%200022.jpg


KAHYA KADIN - Mudur-u mesul: Ali Riza.Manzume-i Efkar Matbaasi.27.5 x 40 .istanbul.1326.Mevcud sayilar: 5 (Tek sayi.) Cilt içinde,yüksek kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
18a.JPG


KARAGÖZ SALNAMESI - 1.sene , Nasiri : Karagoz gazetesi ,1326 / 1328 , 1915 ( Tek sayi ) Yillik yayinlanan bu periyodik yayin vasat kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
11.jpg


KAVANIN VE NIZAMAT VE MUKARRERATI MALIYE MECMUASI - Maliye nezareti/vekaleti.Matbaai Osmaniye,Matbaai Amire.16 x 23.5.ist.1326.Kavanin ve Nizamat kismi - Mukavelat Kismi olarak iki ayri kitab ve cilt serisi olarak yayimlanmistir.Mevcut sayilar: ( Toplam : 2 Sayi / Cilt )
Kavanin ve Nizamat kismi : 1.Kitab / 1. cilt, 8+319 sf. 1328 Dersaadet . Cilt içinde ve yüksek kondüsyondadir.
Mukavelat Kismi : 3.Kitab / 5.Cilt, 3+310 sf. 1327 Dersaadet. Cilt içinde ve yüksek kondüsyondadir.
Resim%200030.jpg


KÖYLÜ - Simdilik haftada bir defa çarşamba gunleri cikar herseyden çakar koylu gazetesidir.Sahibi imtiyaz ve sermuharriri: Ali Münim.Osmanli meziyet-i iktisadiye matbaasi.27.5 x 40. istanbul 1325 .Mevcud sayilar: 21 ( tek sayi ) Cilt içinde vasat kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
Resim%20023.jpg
[FONT=Times New Roman, Times, serif]

[FONT=Times New Roman, Times, serif]KIBAR - Hemcinsine ders-i edeb verir, sahiplerinin kibarligi tutunca nesrolunur, muti, mütehammil ve beynelmilel gazetedir. Müdür-i Mes'ul : Salih , Müdür-i Edebi : Kenarin Dilberi, Sermuharriri : Don Kisot , Heyet-i Tahririye : Marsivani, Ekmekçinin Beykeri, Avanak , Kabakulak , Kuyruksuz, Tirnagi Karincali, Topal Merkeb, Kir Merkeb, Sudan Geçmez, Yaban merkebi, Uyuz Merkeb. 1326 , Istanbul . Karabet matbaasi 28 x 40 . Mevcut Sayilar : 1 ( tek sayi ) MÜHIM NOT : Bu Siyasi Mizah Mecmuasi tek sayi yayinlanmistir.Yalniz iki kütüphanede mevcuttur.Bu kiymetli mecmua TEK SAYI ( Takim ) olarak , yüksek kondüsyonda ve diger mizah mecmualari ile beraber cilt içinde bulunmaktadir.
53a.JPG


KÖPRÜLÜ - Simdilik persembe ve pazarertesi günü nesrolunur siyasi,edebi,içtimai müstakil Osmanli gazetesidir.Sahib-i Imtiyaz : Dervis kapudan-i zade M.Nevzad.Müdür-ü Mesul : Sehabeddin Hüseyin.Matmaa-i Hukukiyye.28.5 x 41.Istanbul 1327.Mevcut sayilar : 1 ( tek sayi ) MÜHIM NOT : Kayitlarda yoktur.Eldeki tek nüsha Vasat kondüsyondadir.
dergi3ab.jpg


KEHKESAN - Fenni,edebi ictimai mecmua.Sahib-i imtiyaz :Ahmed Nureddin.Mudur-u Mesul:Eyub Hikmet.25 x 38 Istanbul 1328 Mevcut sayilar: 1-3 ( toplam 3 sayi ) MÜHIM NOT : Mevcut matbu kataloglarda kaydina rastlanmamistir.Trabzonda yayinlanan ayni isimli mecmua ile karistirilmamasi lazimdir.Hicbir kütüphanede görülmemistir.Fasikül halinde,Yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
42.jpg


KADINLAR DÜNYASI - Kadinlik hukuk ve menafiini mudafaa eder.Musavver gazetedir.Sahibi imtiyaz : Nuriye Ulviye Mevlan.Serbesti matbaasi,Kadinlar Dünyasi Matbaasi.27.5 x 40..ist.1329 Mev. say.: 14 ( tek sayi ) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
17.jpg


KILIS - Imtiyaz sah.:Mahmud Ragib ve Abdullah Ismed ,(Mahmud Oguz),Umumi mud. ve muessisi : Emin Celebioglu Mahmud Ragib ,(Bas yazici:Ahmed Remzi), Tahrir heyeti mud. dava vekili:Kilisli Kadri 31 x 48 ve 22.5 x 31.5 ebatlarinda yayinlanmistir.Kilis 1339 / 1923 . Mev. Say : 67 ile 595 arasi muhtelif 41 adet MÜHIM NOT : Kataloglarda kaydi yoktur ve büyük kütüphanelerde görülmemistir.Fasikül halinde,vasat kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
30.jpg

KÖY - Siyasi,zirai,iktisadi,ictimai aylik mecmuadir.Sahibi imtiyaz ve Muduru mesul:Doktor Ali Vahid.Türk Ocagi Merkez Heyeti Matbaasi. 31.5 x 47.Ankara 1926. Mevcut sayilar:18,22,24 ( toplam uc sayi ) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- L -
Resim%200018.jpg


LAK LAK - Haftalik resimli mizah gazetesidir. Sahibi imtiyaz ve muduri mesul: Mehmed Fazli.Bekir efendi matbaasi,Mahmud bey matbaasi.Kahire - istanbul 1325. mevcud sayilar: 8,10,11,12,14 ( toplam bes sayi ) Cilt içinde,yüksek kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- M -
lastscan31.jpg


MUAHEDAT MECMUASI : Toplayip tertibeden: Mahmud Mesud Pasa.Nasir-i imtiyaz : Hakikat matbaasi .1294 Istanbul.15 x 23 .Ceride-i askeriye matbaasi Mevcut Sayilar :1.cild :4+317 sf. 1294 ,2.cild :6+320 sf. 1294 , 3.cild :8+320 sf. , 4.cild :7+320 sf. 1298,5.cild :3+458+4 sf.( 5. cilt mükerrerdir ) 1298 (Toplam 5 sayi ) NOT: Süreli yayinlar tarihimizde ilk yayinlanan mecmualar arasinda yeralan bu kiymetli mecmua ; 5 cilt halinde iyi kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur
25a.JPG


MECMUA-I EBUZZIYA - Fünun ve Maariften bahseder ve her sehr-i arabi ibtidasiyle onbesinde nesrolunur.Edebi ve siyasi risalei usbuiyyedir.Muduru mesul ve sahibi Mecmua : Ebuzziya Tevfik ,Matbaai Ebuzziya,Mihran Matbaasi.14 x 21.Istanbul. 1297 Mev. say. :10, 94 - 99 ,101 - 106,108,109,112 - 125,127 - 147,149 - 159 ( Toplam 62 sayi ) Süreli yayinlar tarihimizin ilk mecmualari arasinda yeralan bu mecmua ; Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
OsMec016.jpg


MECMUA-I FUNUN-U ASKERIYE – Harbiye Nezareti – Umum Erkan'i Harbiye Dairesi. 1298 Istanbul. Ceride'i Askeriye Matbaasinda Tab olunmustur. 16 x 24,5. Mevcut Sayilar : 1. Sene 1.Cüz 1298 Mart ( Tek sayi )
lastscan29.jpg


MUHADDARAT VE MUKTATAFAT - Efahim-i Islamiye Asarini havi risaledir.Onbes günde bir nesrolunur..Çikaranlar: Vassaf,Arifi,Fuad. Mihran Matbaasi.11.5 x 17.5. Istanbul 1300 .Mevcud sayilar : 1- 24 ( Top : 24 sayi ) Cilt içinde,yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
dergi010.jpg


MECMUA - I MUALLIM - Maarif Nezareti'nin ruhsatiyle haftada bir nesrolunur.Muallim Naci.1303 istanbul, Sirket-i Mürettibiye Matbaasi.22 x 31 . Mevcud Sayilar : 1 - 52 ( Toplam : 52 sayi ) Mevcud sayilar SIRALI ve EKSIKSIZ olarak cild içinde ve yüksek kondüsyondadir.
OsMec015.jpg


MECMUA-I FUNUN-U BAHRIYE – Nezaret'i Celile'i Bahriye - Erkan'i Harb Heyet'i Fenniyesi. 1305 Istanbul. Bahriye Matbaasinda tab olunmustur. 15 x 24. Mevcut Sayilar : 9. sene 9. cüz 1313 tesrin'i sani ( Tek sayi )
lastscan13.jpg


MAARIF - Persembe günleri nesrolunur,Fenni ve edebi musavver gazete.Sahibi imtiyaz : Ahmed Naci. Muduri mesul: Kasbar. Muhariri: ismail Sefa.Kasbar Matbaasi.19 x 27 ..istanbul 1307 .Mevcud sayilar : 1-81,126 - 156 ( bu sayilara ait cilt mükerrerdir.) ( Top : 112 sayi ) Cilt içinde,iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
lastscan19%20(2).jpg


MEKTEB - Onbes günde bir defa persembe günleri nesrolunur,Fenni ve edebi risaledir.Sahibi imtiyaz:Kitapci Karabet , Muduru : Ebul Feyyaz Hakki ,Semuharriri: Ismail Hakki ,19.5 x 27.5 . Mahmud Bey Matbaasi.26 Temmuz 1307 Mev. say.:1-52 ( Toplam 52 sayi ) Cilt içinde yüksek kondüsyonda ve SIRALI ve EKSIKSIZ olarak mevcuttur.
43.jpg


MIKYAS-I SERIAT - Ileride hergün çikarilmak üzere simdilik muntazaman her hafta persembe gunleri nesrolunur.Siyasi,ser'i,edebi ve fenni Osmanli gazatesidir.Sahibi imtiyaz ve basmuharriri : Dr.Huseyin Remzi .25 x 38 Matbaai Hüseyin Remzi,Istanbul 1324 / 1908. Mevcud say : 29 (tek sayi) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.

30a.JPG


MUSAVVER EMEL - Edebi,ilmi,siyasi,felsefi haftada bir defa cuma gunleri nesrolunurm usavver mecmuadir.Sahib-i Imtiyaz ve Sermuharriri : Hamid Suphi.Müdür-i Mes'ul : Ibrahim Cudi.Karabet Matbaasi, 18.5 x 27.5 Istanbul 1324 Mev say.:1 (tek sayi ) Fasikül halinde, iyi kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.

31a.JPG


MEKARIM'UL AHLAK - Fi halkin hayrin , Halaik'il Hallak.Diyanet mukaddese-i Ahmediyye ve ahlak ve adabi seniyye-i Muhammediyye'ye hadim, simdilik haftada bir defa nesrolunur.Halki ve edebi risaledir.Sahibi imtiyaz ve sermuharriri:Hafiz Mehmet Tevfik.18 x 27 Matbaai Amire.1324 ist. Mev. say.:2 ( tek sayi ) Fasikül halinde ,iyi kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
MERAM - .Vatan ve milletin menafiine hadim dini,siyasi,felsefi,edebi,ictimai haftalik mecmuadir.Sahibi imtiyaz :Rafet Avni. Müdürü : Ömer Lütfi .Kism-i Edebi Muharriri : Ali Selahaddin .15 x 24 Selanik Matbaasi.1324 ist. Mev. say.:5 ( tek sayi ) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
img002.jpg


MÜLKIYYE - Mekteb-i Mülkiyye mezunlari Ittihad ve Taavvün cemiyeti tarafindan her ay ibtidasinda nesir olunur mecmuadir.Sahib-i Imtiyaz ve Müdürü : Mekteb-i Mülkiyye mezunlarindan Istanbul Vilayeti Maarif Müdürü : Ali Resad.Heyet-i Tahririyye : Umum Mezun-u Mülkiyye. Heyet-i Idare :Ali Resad, Hasan Tahsin, Ali Seydi, Memduh.16.5 x 24.Matbaa- i Kader.1324 Istanbul.Mevcut sayilar : 11,12,14. ( Toplam : 3 sayi ) Fasikül halinde ve iyi kondüsyondadir.
8a.JPG


MAHASIN - Hanimlara mahsus musavver gazetedir.Sahibi imtiyaz :Asaf Muammer. Müdür ve sermuharriri; Mehmed Rauf.17 x 24 Derziyan Matbaasi . 1324 ist.Mev.say.2 ( ? )( 119-196.sayfalar ) tek sayi. Fasikül halinde ,vasat kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
23.jpg


MUHIBBAN - Müstak-i Hürriyet-i mesrua olan bil'cümle muhibban-i Mesrutiyetin vasita-i nesr-i efkari olarak ayda bir defa nesrolunur.Sahibi imtiyaz ve Muduru mesul:Hacibeyzade Ahmed Muhtar. Sermuharriri: Filozof Riza Tevfik.Matbaai Hayriye ve surekasi.25 x 35.5.ist. 1325 mevcut sayi: 1 ( tek sayi ) Fasikül halinde, vasat kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
36a.JPG


MUSAVVER 1293-1294 OSMANLI RUS SEFERI - Muellifi : Erkani Harbiye binbasisi; Ali Fuad .Tab ve nasiri; Tuccarzade ibrahim hilmi . 1326 ist. Mev.say :1 - 40 ( toplam 40 cuz / sayi ) MUHIM NOT : Bu eser de - Ahmed Refik'in Büyük Tarihi Umumisinde oldugu gibi - her sayisi numarali ve kapakli dergi formunda yayinlanmistir.Daha sonra 3 cilt halinde toplanmistir.Eldeki mevcut eser ;Fasikül halinde orjinal kapakli,iyi kondüsyonda SIRALI ve EKSIKSIZ olarak mevcuttur. ( Bu mecmuanin tamami 60 fasiküldür )
OsMec004.jpg


MUSAVVER SAHIKA - Siyasi,Içtimai,Edebi,Fenni,Mizahi Pazartesi günleri nesir olunur mecmuadir.Sahib-i imtiyaz ve Müdür-ü mes'ul : Kasutizade Ahmed Fuad. 19 x 25 Osmanli Sirketi Matbbasi , 1326 istanbul.Mevcud sayilar : 2 ( Tek sayi ) Fasikül olarak,iyi kondüsyonda ve tek sayi halinde mevcuttur.NOT : Bu dergiye ait 3 sayi görülebilmistir.Ayrica bu sayidaki bütün yazilar ; Derginin kapaginda fotografi bulunan Merhum Ahmed Suayb Bey'e ayrilmistir.
09.jpg


MECLIS-I MEBUSAN'IN BIRINCI DEVRE UCUNCU SENE-I ICTIMAI (45-46. ictima) - 9 /10 Subat 1326 Carsamba / Persembe. Maliye Naziri ve Selanik mebusu Cavit beyefendi tarafindan irad edilip risale seklinde tab ile Memalik-i Osmanîyeye nesr ve tevziine Heyet-i Umûmiyece karar verilmis olan birinci nutuktur.17 x 25.Matbaai Amire. 108+47 sf.1327 ist (TOP : 2 ICTIMA ) Fasikül halinde, iyi kondüsyonda ve tek nüsha olarak mevcuttur.
01.jpg


MECLIS-I MEBUSAN ZABIT CERIDESI -Çikaran : Zabit kalemi müdürü Abidin Daver.
ÜÇÜNCÜ Dönem / Intihabiye 2.Içtima 1 tesrin-i sani 1331 - 29 Subat 1331,Meclis-i Mebusan Matbaasi. 25.5 x 35.5.Istanbul 1331, Meclis-i Mebusan matbaasi 524 sf. 1 - 44 in'ikat( Toplam 44 oturum / toplanti ) Orjinal karton kapakli cilt halinde,iyi kondüsyonda ve tek nüsha olarak mevcuttur.
ÜÇÜNCÜ Sene-i Intihabiyye 4.Ictima,1 Tesrin-i sani 1333 - 31 Mart 1334 istanbul 1334, Meclis-i Mebusan matbaasi 1553 sf. 1 - 79 In'ikat ( Toplam 79 oturum / toplanti ) Orjinal karton kapakli cilt halinde, iyi kondüsyonda ve tek nüsha olarak mevcuttur.
45a.JPG


MUSAVVER HUSN VE SIIR - Edebi, fenni, felsefi, ictimahi, musavver risale.Muessisleri: H.Husnu, A.Subhi. Muduri mesul: Abdullah Feyzi. Midhat Pasa Mekteb-i Sanayii Matbaasi.20 x 28 Manastir 1326. Mevcud sayilar: 5, 6 ( toplam 2 sayi ) Fasikül halinde, iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
29.jpg


MUAHEDE - Demokrasi mesleginin hadim ve mudafii,siyasi,iktisadi,edebi ceridei Osmaniyyedir.Sahib ve Muduru mesul: Pertev Tevfik. Sermuharriri: Sehabettin Süleyman.Manzume-i Efkar Matbaasi.32.5 x 48.5, ist. 1326 Mevcut sayi:15 ( tek sayi ) Fasikül halinde,vasat kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
Resim%20026.jpg


MALUM - Mizah gazetesi. Sali ve cumartesi nesrolunur. Muduru mesul:Baha Tevfik.Müdür-i edebi:. O'dur O. Sermuharriri : El Malum DonKisot Heyet-i Tahririye: Belli.bildik,yabanci degil,Amcazade,unutma,yahu iste O.Manzume-i efkar matbaasi,Karabet matbaasi.28 x 40 .istanbul 1326.Mevcud sayilar: 2,6 ( toplam iki sayi) Cilt içinde,yüksek kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
dergi05.jpg


MEHTAB - Edebi,fenni,ictimai,teceddud ve inkilabi fikriyeye hadim ceridei usbuiyedir.Sahibi intiyaz: Mehmed Tahir.Muduri mesul: Mehmed FaikTanin Matbaasi.20 x 28 ..istanbul 1327.Mevcud sayilar: 1-15 ( Top : 15 sayi ) NOT - Mehtab Mecmuasi 16. sayidan itibaren devami olan ve ancak 3 sayi çikabilen SEBTAB mecmuasi ile birlikte 18 sayilik TAM KOLEKSIYON olarak hiçbir yerde görülmemistir.Bu kiymetli ve nadir MEHTAB mecmuasi ; Fasiküller halinde, yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur. ( Sebtab Mecmuasi ile birlikte 18 sayilik Tam Takim olarak da mevcuttur.)
43a.JPG


MUSAVVER NAY - Haftalik Resimli aile gazetesi. Sahibi imtiyaz:Osman Nuri. Muduri umur: Kirkor. 20 x 29 Asir Matbaasi..istanbul 1328.Mevcud sayilar: 1,2,3,4,5 ( toplam 5 sayi ) Toplam 7 sayi çikan bu mecmua; Fasikül halinde,iyi kondüsyonda SIRALI ve EKSIKSIZ olarak mevcuttur.
37a.JPG


el-MIRSAD - Menafi-i islamiyeye hadim dini,ilmi,fenni,edebi risaledir.Sahib ve Muduru : Bigalizade Seyyid Mehmet Ismetullah. 20 x 29 .Matbaai Amedi .ist. 1329 - 1331 Mev. say.:3,5-8,15,18 ( Toplam 7 sayi ) Fasikül halinde, iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
2a.JPG


MUSAVVER MALUMATI NAFIA - Haftalik fenni,edebi,ictimai ve iktisadi mecmua.Muduri mesul: S.Abdullah,Suleyman Tevfik,Namik Ekrem.Heyeti Tahririyye Muduru :Orhan Midhat.Matbaai Amedi,Hikmet Matbaasi. 20.5 x 28.5. Istanbul 1329 Mevcud sayilar: 4,5 (toplam 2 sayi) Fasikül halinde, iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
41a.JPG


MEKTEBLI - Zükur ve inas bilumum mekteblilerin tenviri efkar ve hissiyatina hadim,Ilmi, fenni, edebi, ahlaki, sinai, musavver haftalik mecmuadir.Muessisi: Magmumi.Muduri mesul: Huseyin Hamid. Muduri umur: Cevdet Nadiri. Sermuharriri: Emin Haki,Iskender Fahreddin. Haftalik.Artin Asaduryan ve mahdumlari matbaasi.18 x 25 .istanbul 1329. Mevcud sayilar: 3,4 ( toplam 2 sayi ) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
35a.JPG


MILLI TETEBBULAR MECMUASI - Islam medeniyeti ve Türk harsina ait,din,ahlak,hukuk,iktisat,lisaniyat,bediiyat,fenniyat,bünye-i ictimaiyye-i tedkikat.Nesreden :Asar-i Islamiye ve Milliye Tetkik Encümeni.Müdür:Köprülüzade Mehmed Fuad.19 x 27.Matbaai Amire,1331 istanbul,Mev.Say : 3,4,5 ( 3 sayi ) Bu kiymetli mecmua 5 sayi yayimlanmistir.Orjinal karton kapaklariyle iyi kondüsyondadir.

 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

OsMec003.jpg


MALIYE VEKALETI MUHARRERAT-I UMUMIYYE MECMUASI - Nasiri : Maliye Vekaleti. 16 x 24 Matbaa - i Bahriye, Devlet Matbaasi, Matbaa - i Amire. 1332 Istanbul. Mevcud Sayilar : 1337 - 1928 seneleri arasi Toplam : 8 sayi mevcuddur.
1337 senesi / 1 kanun'u sani 1337 ila gaya kanun'u evvel 1337 . 312 sf + fihrist-zeyl'i fihrist 50 sf . 1341 istanbul.
1340 senesi / 1 eylül ila gaya kanun'u evvel 1340 . 91 sf + fihrist 13 sf . 1340 istsnbul.
1341 senesi / 1 kanun'u sani sene - i 1341 ila 30 mart sene - i 1341 . 109 sf + fihrist. 1341 istanbul.
1341 senesi / 1 nisan 1341 ila gaya haziran 1341 . 91 sf + fihrist. 1341 istanbul.
1926 senesi / 1 nisan 1926 ila gaya haziran 1926 . 44 sf + fihrist . 1926 ist.
1927 senesi / 1 tesrin'i evvel 1927 ila gaya kanun2u evvel 1927 . 1927 ist.
1928 senesi / 1 kanun'u sani 1928 ila gaya mart 1928 . 1928 ist.
1928 senesi / 1 nisan 1928 ila gaya mayis 1928 . 1928 ist.
MILLI EGITIM VE TERBIYE CEMIYETI MECMUASI - Gayri mevkut olarak nesredilir.Yayinlayan:Talim ve Terbiye Cemiyeti.Müdür:Süleyman pasazade Sami.Haydar Rifat.Ist.1332 Mev.say: 2 ( tek sayi ) MUHIM NOT :Mevcut matbu katakog ve kütüphane listelerinde kaydiina rastlanmamistir.Eldeki nüsha ; Fasikül halinde, iyi kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
OsMec032.jpg


MUALLIM - Ayda bir çikar muallimler mecmuasidir.Müdür'i Mes'ul : Hüseyin Ragib, 16,5 x 24,5 Evkaf'i Islamiye matbaasi, 1332 ist. Mevcut Sayilar : 4,6,7,14 ( 1 Eylül 1333 / 1917 nusha'i mahsusa - Tevfik Fikret, mecmuanin bu sayisinda Tevfik Fikret'in ölüm yil dönümü münasebetiyle devrin hemen bütün yazarlarin makaleleri mevcuttur.) Toplam : 4 sayi . Mecmualar fasikül halinde ve iyi durumdadir.
27a.JPG


MAHFEL - . Dini,ilmi,edebi,ictimai ve sehri mecmuai Islamiyyedir..Sahibi,muduru,muharriri: Tahirul Mevlevi ,20 x 29.matbaai Osmaniyye,Matbaai Askeriye.1338 ist. Mev. say:37,55 ( toplam 2 sayi ) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
15a.JPG


MUALLIMLER MECMUASI - Simdilik ayda bir nesrolunur,terbiye ve meslek mecmuasi.Çikaran : Istanbul Muallimler Birligi.Müdür-i Mesul :Hüseyin Besim.15 x 23 .Necm-i istiklal matbaasi.1922 Istanbul.Mev.Say :17/18,23,30,51/52 ( top : 6 sayi ) Fasikül halinda,iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
16a.JPG


MIHRAB - Ahlaki,ictimai,felsefi,tarihi,edebi mecmuadir.Simdilik 15 gunde bir nesr olunur.Sahib ve mudur-i mesul: Agah Mazlum.15 x 23 .Evkaf-i islamiye matbaasi.1339 ist.Mev. Say.:7,8,9,11,12,23 (Top.5 sayi) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
60a.JPG


MILLI NEVSAL - Her sene mart ayinda nesrolunur,herseyden bahseder,Türk salnamesi.Nasiri:Kanaat kitaphanesi , 3. sene 1340 sene-i maliyesi .376 sf. + 62 sf . Cilt içinde,iyi kondüsyonda ve tek nüsha olarak mevcuttur.
24a.JPG


MAARIF VEKALETI MECMUASI - Tebligler,raporlar ve tetkiklar.Maarif vekaleti.Matmaai Amire.Devlet Matbaasi.15.5 x 23. Istanbul 1341.Mevcut Sayilar : 1 / 101 sf + 4 sf foto, 2 / 199 sf + 4 sf foto, 3 / 84 sf + 4 sf foto, 6 / 77 sf + 8 sf foto + 4 sf harita, 16 / 547 - 721 arasi + 20 sf foto + 4 sf çizim. 1341/1926 Devlet matbaasi, Matbaa'i amire. istanbul( Toplam : 4 sayi ) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve dört sayi olarak mevcuttur.
MUAHEDAT MECMUASI - Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekaleti .Fransizca - Osmanlica 23 x 28,5 Matbaa'i Ebu'z ziya , Ankara 1926 Mevcut Sayilar : 6. cilt 95 sf 1928 NOT : Kayitlarda 4 sayi olarak gösterilen bu mecmuanin eldeki 6.sayi / cild'i kayit disidir.Cilt içinde ve iyi kondüsyondadir.
0a.JPG


MESALE - Onbes gunde bir nesrolur sanat ve edebiyat mecmuasi.Sahib ve Mudur-i mesul: Yusuf Ziya. 20 x 27 Iktisat matbaasi.1928 ist.Mev.say. 4 ( tek sayi ) Fasikül halinde ,iyi kondüsyonda ve tek sayi olrak mevcuttur.
57a.JPG


MILLI TURKISTAN - Cikaran:Milli Turkistan birlik komitesi ,1948 Dusseldorf / GERMANY , Mev. say.:1953 / 6 (82) ( Tek sayi ) (Bu dergi de uzun seneler Turkistan milli komitesi tarafindan Islamharfleri ile yayinlanan nadir dergilerdendir.)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- N -
OsMec030.jpg


NEVRUZ - Mahalli intisari Izmir.Sahib-i Imtiyaz: Ussakizade Mehmed Halid. Refik-i Tahrir: Hakki Efendi , Tevfik Nevzat Bey.Her sehr-i rumi ibtidasiyla onbesinde birer cüz nesr olunur. Siyasetten maada her seyden bahseder.Maarif Nezaret-i Celilesi ruhsatiyla tabolunur.Mahmud Bey matbaasi 16 x 24 Dersaadet 1301 . Mevcud Sayilar: 1 - 4, 8, 10 ( Toplam : 6 sayi ) Not: 2. ve 3. sayilarin metin sayfalari eksiktir,ilave olarak verilen hikaye kismi tamdir.Bu mecmua toplam 10 sayi yayimlanmistir.
OsMec009.jpg


NIHAL - Sahib - i imtiyaz : Mehmed Remzi . Matbaa - i Ebuzziya 13 x 19 Kostantiniyye 1303 . Mevcud Sayilar : 1 ( tek sayi )
lastscan8a.JPG


NEVSAL-I AFIYET - Salname-i Tibbi.Çikaran: Doktor Besim Ömer,4.kitab, 736 sf, 1322 matbaa-i Ahmed Ihsan Istanbul. ( Tek sayi ) Cilt halinde kapaksiz, iyi kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
OsMec031.jpg


NEFIR ( Nefir ) - Mizahi ve Edebi Mecmuadir.Müdürü: N.Salih. Cumartesi günleri çikar 21 x 30. Selanik 1922 .Mevcud Sayilar : 1 - 19 ( Toplam : 19 sayi ) MÜHIM NOT : Toplam 19 sayi yayimlanan bu mecmuanin eldeki mevcud sayilari fotokopidir.Her sayi 8 sayfa olarak çikmistir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- O / Ö -OsMec011.jpg


[FONT=Times New Roman, Times, serif]ORMAN ve MAADIN ve ZIRAAT MECMUASI - Ayda bir kere nesr olunur. Müdürü : Orman ve Maadin ve Ziraat Mektubcusu : Abdüllatif . 14 x 20 Mahmud Bey Matbaasi . 1309 Dersaadet . Mevcud Sayilar : 3 / 90 Sekizinci sene ( tek nüsha )
----------------
05.jpgOSMANLI KADINLAR ALEMI - Persembe gunleri cikar,ictimai,edebi,resimli hanim gazetesidir.Sahibi imtiyaz:Naci.Heyeti tahririyye muduru M.Ekrem.Basmuharriresi:Feriha Kamuran..Cihan Matbaasi. 21 x 29.ist. 1330. Mevcut sayi:8 ( tek sayi ) Fasikül halinde,vasat kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- P -
lastscan2.jpg

POLIS - Persembe günleri nesrolunur,Haftalik gazetedir.Muduri mesul:Mehmed Nesat.Matbaai Hayriye ve Surekasi.23.5 x 33. istanbul 1327.Mevcud sayilar: 1-3,6-30 ( toplam 28 sayi ) MUHIM NOT :Bu nadir mecmua sadece Hakki Tarik US kütüphanesinde- ki su anda Beyazid Devlet Kütüphanesine aktarilmistir - bulunmaktadir.Cilt içinde 2 sayi eksigi ile yüksek kondüsyonda mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- R -
lastscan10%20%282%29.jpg


REVNAK - Vazifesi marif ve edebiyata müteallik bir güna mebahis ve letaifi samil olup teracim-i ahval ile makalat-i müfide ve nafiayi havi olacaktir.Çikaran ( Eser ) H.Nuri. 17 x 24 .Tasviri Efkar Matbaasi,Kirkanbar Matbaasi.1290 Istanbul.Mev.Say: 1 - 10 ( Top; 10 sayi ) MUHIM NOT : Sadece 11 sayi yayinlanabilen bu çok nadir mecmua ; Süreli yayinlar basin tarihimizde ilk nesrolunan mecmualar arasinda yer almaktadir.Fasikül halinde,iyi kondüsyonda SIRALI ve EKSIKSIZ olarak mevcuttur.
lastscan025.jpg


RESIMLI KITAB - Her ayin onbesinde nesrolur.Edebi,fenni ve ictimai mecmua-i musavverdir.Muessis ve muduru:Ubeydullah Es'ad.Sermuharriri:Faik Sabri.Resimli Kitab Matbaasi.18 x 24..istanbul 1324 Mecud sayilar:1 - 49 ( toplam 49 sayi ) Yayinlandigi 5 yil içerisinde 51 sayi çikan ve 2.Mesrutiyet yillarinin belgesel mahiyetinde Fotograflari ile donatilmis bu kiymetli mecmua; Fasiküller halinde,yüksek kondüsyonda SIRALI ve EKSIKSIZ olarak mevcuttur.
21.jpg


RESIMLI ISTANBUL - Pazartesi gunleri nesrolunur.Haftalik menafii milliyeye hadim Siyasi,fenni,edebi gazetedir.Sahibi imtiyaz ve muduru mesul:Mustafa Refik.22 x 29 . Matbaai Hayriye ve Surekasi . istanbul. 1325.Mevcut sayilar:12 ( tek sayi ) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
lastscan8%20%282%29.jpg

RUBAB - Hayati edebiyye namina persembe günleri musavver olarak intisar eder.Edebi,ictimai,felsefi mecmua.Mudur-i Mesul : Cemal Nadir.Necm-i istiklal matbaasi,Nefaset matbaasi.17 x 27..istanbul 1327.Mevcud sayilar:1-40, 44 - 65 , 67 - 80 , 85,105,106,109 (Toplam:80 sayi + 1 sayi mükerrer ) Fasikül halinde, yüksek kondüsyonda ilk sayilari SIRALI ve EKSIKSIZ diger sayilari muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
7a.JPG


RISALE-I MEVKUTE-I BAHRIYYE - Aylik askeri mecmua.Yayimlayan :Bahriye nezareti , Tertip ve nesreden:Erkani Harbiyei umumiye riyaseti bahriye talim ve terbiye dairesi.Askeri matbaa.1330 ist. Mev. say :8 / 3 , ( tek sayi ) Fasikül halinde, iyi kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
Resim%20010.jpgRESIMLI GAZETE - Her hafta,Cumartesi günleri nesrolunur,heseyden bahseder ,müstakil ül efkar ve terakkiperver ,siyasi resimli Türk gazetesi.Müdür-i mes'ul;Sedad ( Simavi ) Müdür;Talat Mithat. Basmuharrir:Süleyman Nazif, Ibrahim Alaeddin ( Gövsa )Ahmed Ihsan ve surekasi matbaasi.28 x 40. Istanbul 1339. Mevcud sayilar:1926 - 1927 seneleri 157-204,206,207,208.( toplam 51 sayi ) Cilt içinde, yüksek kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
13.jpg


RESMI CERIDE - Türkiye Cumhuriyeti'nin Resmi Ceridesidir.Yayimlayan :Basvekalet Matbuat ve Istihbarat Umum Md.Matbuat ve istihbarat matbaasi.27 x 33 .Ankara1339 .Mev.Say : 451 - 575,580 ( Toplam 126 sayi ) NOT - Ayrica : 537 - 540 ,542,543,547 - 553,555,560,561 toplam : 16 sayi Mükerrerdir.Bütün sayilar Cilt içinde ve yüksek kondüsyondadir.
lastscan3.jpg


RESIMLI AY - Her ayin onbesinde çikar,Resimli aylik mecmua.Sahibi imtiyaz: Nabizade Hamdi , Muduru Mesul : Tevfik , M.Zekeriya ( Sertel ) Muslumoglu Emin. Bas Muharriri :M.Zekeriya ( Sertel ) Muharrir ve Resimleyen : Cevat Sakir ( Kabaagacli / Huseyin Kenan ),Vatan matbaasi, Resimli ay matbaasi. 23.5 x 31 .Istanbul 1340 / 1924. Mev. Say.: 1340 /1.sene 1,6 ; 1341 /2.sene ,1 - 11 ( Toplam 13 sayi )
02.jpg

RESIMLI YIL - Resimli Yil , senede bir defa bir nevi almanak mahiyetine haiz olmak üzere nesrolonacaktir.Muharriri : Ahmet Rasim , 192 sf. 24 x 32.5 Istanbul 1341 / 1925 .Orjinal kapakli ve iyi kondüsyondadir.
32.jpg

RESIMLI PERSEMBE - Turkiye'nin en mukemmel haftalik mecmuasidir.Sahibi: Nebizade Hamdi Bahcet. Muduru mesul: Zeki Cemal, Hakki Suha.Resimli Ay Matbaasi .31.5 x 47.istanbul 1341/1925. Mevcud sayilar:118,122,124,130,132 ( toplam 5 sayi ) Fasikül halinde,vasat kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
Resim%20043.jpg

RESIMLI HIKAYE - Her ayin onbesinde çikar,Aylik hikaye mecmuasi.Yayimlayan resimli ay muessesesi.Muduri mesul : Behcet.Aylik.Resimli Ay matbaasi.istanbul 1927. Mevcud sayilar 1-14 ( Top : 14 sayi ) Cilt içinde yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
21a.JPG

RESIMLI AY ALMANAKI - Muharrir ve Mürettibi : M.Zekeriya.231 sf.Resimli Ay matbaasi.16 x 24.Istanbul.1928 .
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

[FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif]- S -


OsMec012.jpg


SÜHA - Siyasiyatdan baska her seyden bahseder, cüz cüz çikar risaledir. Muharriri : Rusçuklu Mahmud Hayri, Refik'i Tahrir : Muallim Naci. 14,5 x 21,5 , Bab'i Ali civarinda Ebussuud caddesinde Mahmud Bey'in 72 numarali matbaasinda tab olunmustur. 1300 istanbul. Mevcud Sayilar : 2, 3, 4 ( Toplam : 3 sayi ) MÜHIM NOT : Bu nadir mecmua toplam ancak 4 sayi çikabilmistir. Eldeki mevcud sayilar yüksek kondüsyonda ve fasikül halindedir.
OsMec008.jpg


[FONT=Times New Roman, Times, serif]SUKUFEZAR - Onbes günde bir nesr olunur.Sahibe - i Imtiyaz : Arife . 13 x 18,5 ebadinda, 1301 . Mevcud Sayilar : 1 ( Toplam : 1 adet ) MÜHIM NOT : Imtiyaz Sahibi'nin kadin olmasi dolayisiyle, yayimlandigi tarihde dikkate alinirsa ( 1301 / 1885 ) her halde sahibi kadin ilk mecmua olmasi ihtimali çok kuvvetlidir.Çünkü ilk kadin mecmuasi olarak anilan Terakki - i Muhadarat'in çikis tarihi 1286 ve sahibi Ali Rasid'dir.Bir diger husus da,bu mecmuanin hiçbir yerde kaydi yoktur.
56a.JPG


SABAH - Hergün sabahlari nesrolunur.Cikaran :Mihran. Basmuharriri :Dikran Kelekyan. Sabah Matbaasi.33 x 49 ve ( eldeki nüsha 55 x 72 ebadindadir ) istanbul. 1305 Mevcut sayi : 8242 ( tek sayi ) Fasikül halinde,iyi kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur,
lastscan17%20%282%29.jpg


SERVET-I FUNUN - Menafi-i Mülk-ü Devlete hadim Edebiyat,Fünun,sanayi,Teracm-i Ahval,Seyahat,Roman ve saireden bahseder Musavver Osmanli gazetesidir.Muessisi,muharrir ve muduru:Ahmed ihsan.Alem matbaasi,Ahmed Ihsan ve Surekasi matbaasi.22 x 31.istanbul.1307.Mevcud sayilar: 801-900 ( toplam 100 sayi ) Mevcut sayilar; ciltler içinde ( 3 cilt ), yüksek kondüsyonda Sirali ve eksiksiz olarak mevcuttur.
49.jpg


SERBESTI - Mesrutiyeti idareye ve bila tefrik-i cins ve mezhep, Osmanlilarin hukukuna hadim yevmi, siyasi aksam gazetesi.Yayimlayan :Radikal Avam Firkasi Sahip ve Muduru,Muharriri :Mevlanzade Rifat.35.5 x 48.5 ve ( eldeki nüsha 41.5 x 57 ebadindadir ).Istanbul 1324 Mevcut sayi :172 ( tek sayi ) Fasikül halinde, vasat kondüsyonda ve tek sayi olarak mevcuttur.
lastscan0033.JPG


SALNAMEI SERVETI FUNUN - Haftalik Servet-i Funun gazetesi namina müessisdir.
1.SENE - 10 Temmuz 1324 den 28 Subat 1325 tarihine kadar.Cem'i ve muharrirleri Ismail Suphi , Mehmet Fuat , 254 sf + ilave kismi 93 sf 1324-1325 senesinde Meclis-i mebusan ve Ayan da kabul edilen Osmanli Kanunlari. 1326 ist.
2.SENE - 1 Mart 1326 dan 28 Subat 1327 ye kadar.Cem'i ve muharrileri; Ismail Suphi ve Mehmed Fuad. 336 sf + 66 sf 1325-1326 senesinde Meclis-i Mebusan ve Ayan da kabul edilen Osmanli Kanunlari.1327 ist.
3.SENE - 1 Mart 1327 den 28 Subat 1328 e kadar vak'ayi muhtevidir.Cem'i ve muharriri: Ismail Suphi.438 sf + 130 sf 1326 - 1327 tarihlerinde Meclis-i Mebusan ve Ayan da kabul edilen Osmanli Kanunlari.1328 ist.
4.SENE - 1329 sene-i maliyesine mahsus.128 sf. ( Toplam : 4 sayi ) Mevcut sayilar : Orjinal kapaklari içinde,yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.

dergi002.JPG


SIRAT-I MUSTAKIM - Din,felsefe,hukuk ve ulumdan bahseder haftalik risaledir.Nesredenler: Ebul Ula Zeynel Abidin, H. Esref Edip.Sahib ve mudur-i mesul : H. Esref Edip.Bas muharriri : Mehmed Akif.Evkaf-i Islamiyye matbaasi.22 x 33 .istanbul 1324.Mevcud sayilar: 1-130, 156- 182 , Ayrica 43,73,75-78,157-182 sayilari mükerrerdir.( Top: 157 sayi + 32 mükerrer sayi ) Toplam 182 sayi çikmis 183. sayidan itibaren isim degistirerek Sebil- ür Resad olarak yayin hayatina devam etmistir.Cilt ve Fasiküller halinde, yüksek kondüsyonda ilk sayilari SIRALI VE EKSIKSIZ mevcut olup sadece 6. cilde tekabül eden 131- 155 sayilari arasi eksiktir.
20.jpg


SALAH - Hergün çikar siyasi Osmanli gazetesi.Meslegi Ittihad, hedefi terakkidir.Sahib ve Müdürü: Mulazim Tahsin.19.5 x 27 ve 30.5 x 46 ebatlarinda çikmistir.Selanik 1325.Mevcut sayilar : 112,277,288,300,304,305,347,360,365 ( toplam dokuz sayi ) MUHIM NOT: Siki yonetim kovusturmasi nedeni ile zaman zaman silah,salah,Türk ve tekrar silah olmustur.Ittihat ve terakkinin partisinin yayin organidir.Herhangi bir yerde gorülmemistir.Fasikül halinde, iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
lastscan0.jpg


SEBIL-UR RESAD - Siyasi,dini,ilmi,edebi,ahlaki haftalik mecmua.Sahibi: H.Esref Edib.Basmuharrir: Mehmed Akif. Sirati mustakim dergisinin 183 sayisindan itibaren devamidir. Istanbul'un haricinde kurtulus savasi nedeniyle Kastamonu,Ankara,Kayseri illerindeki çesitli matbaalarda basilmis ve yayinlanmistir.Mevcud sayilar : 1/183 - 123/305 , 307,308,312 ( Top : 126 sayi + 61 sayi mükerrer / 209 - 268 arasi ve 270.sayilar. ) Cilt içinde ve fasikül olarak, yüksek kondüsyonda, ilk sayilari 1 - 123 ( 183 - 305 ) arasi SIRALI ve EKSIKSIZDIR.
36.jpg


SÜNGÜ - Simdilik haftada bir defa intisar eder.Haris-i mesrutiyet bir gazetedir.Sahibi intiyaz : Matli Ziya. Mudur-i mesul : Hamdi.Neyyir-i Hakikat matbaasi. 27.5 x 37.5 ve 24 x 32 ebatlarinda çikmistir.Manastir.1326. Mevcut Sayilar : 5,8,9,11-19 ( 20 - 24 sayilari arasi ILERI / ileri adi ile yayinlanmis olup onlarda mevcuttur.) 1 / 25, 3 / 27 - 7 / 31 ( Toplam: 18 sayi SÜNGÜ adiyla yayimlanmistir )
MUHIM NOT : Ittihad ve Terakki partisinin yayin organi olan bu dergi : Siki yönetim kovusturmasi nedeniyle belirli sayi araliklarinda isim degisikligine gitmistir.Kayitlarda olmayan sayilari ; 26 - 31 ARASI SÜNGÜ ADIYLA YAYINLANAN SAYILARIDIR.Bu kiymetli mecmuanin Kayitlarda olmayan sayilari dahil, mevcut her iki isim altinda çikan sayilari Fasikül halinde ,iyi kondüsyonda mevcutturlar.
50.jpg


SÜNGÜ ( ikinci seri ) - Cumaertesiden maada her gün çikar haris-i mesrutiyet bir gazetedir.Sahib-i imtiyaz : Matli Ziya.Beynelmilel Ticaret Matbaasi.24 x 32.Manastir 1327.Mevcut Sayilar : 1 / 25 , 3 / 27 - 7 / 31 ( Toplam 6 sayi ) MÜHIM NOT : Bu sayilari kayitlarda yoktur.Fasiküller halinde ve iyi kondüsyonda mevcutturlar.
Resim%20049.jpg


SICILLI KAVANINI - Turkiye Buyuk Millet Meclisi kanunlarinin yekdigeriyle ve mulga Osmanli Imparatorlugu Kanunlarindan mer'i el ahkam bulunanlariyla olan alaka ve revabitina dair ehem ve elzem notlarla mucehhezdir.Kavanin-Muahedat-Mukavelat.Hazirliyan: Karakoc Serkiz.Mülga Bab-i Ali Dustur encumeni reisi ve mudevenati kanuniye muduru esbaki.
1.CILT - 23 Nisan 1336 / 31 Tesrini evvel 1341, 1000 sf. ist 1926
2.CILT - 21 Tesrini sani 1341 / 10 Haziran 1926.992+4 sf. ist 1926
3.CILT - 13 Mayis 1926 / 18 Haziran 1927, 919+4 sf. ist 1927
4.CILT - 18 haziran 1927 / 28 mayis 1928 , 452 sf + 1 - 4 ciltler arasi umumi fihrist toplam 633 + 2 sf ( Top :.4 sayi / Cilt ) NOT : 5. sayidan itibaren yeni harflerle yayinlanmistir.Cilt halinde, yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
lastscan09.jpg


SEVIMLI AY - Her ayin onbesinde cikar resimli aylik mecmua.Sahibi imtiyaz: Nebizade Hamdi.Mudur-u mesul: Hakki Suha-Ahmed Hakki ( Basmuharriri: M.Zekeriya Sertel ) ( Muharrir ve resimleyen:Cevat Sakir Kabaagacli/Huseyin Kenan )1926 ist. Mecvud sayilar:1-12 ( Top : 12 sayi ) NOT: Resimli ay dergisinin 25 ve 36 sayilari arasindaki adidir.Fasikül halinde, vasat kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
dergi9.jpgSEHBAL -Onbes gunde bir nesronulur ve herseyden bahseder risale-i musavvere.Sahib-i Imtiyaz ve mudur-i mes'ul :Huseyin Saadettin.Mudur : Izmirli Ali Riza.Agop Matteosyan Matbaasi.27 x 40..istanbul 1325.Mevcud sayilar :37 - 81,83,84,86 ( toplam 48 sayi ) Fasikül halinde, birkaç sayisi vasat digerleri iyi kondüsyonda ve muhtelif sayilar olarak mevcuttur.
dergiO6.jpg


SEBTAB - Edebi,fenni,içtimai,teceddüt ve inkilab-i fikriyeye hadim ceride-i usbuiyyedir.Sahib-i ımtiyaz ve Müdür-ü mesul: Sikkizade A.N. Muduri umumi: Mehmed Faik. Mehmed Hilmi ve Surekasi Matbaasi 20 x 28 .istanbul 1327.Mevcud sayilar: 1/16,2/17,3/18 ( Top : 3 sayi ) MUHIM NOT : Mehtab mevmuasinin devamidir.Mehtab + Sebtab 18 sayilik Tam Takim olarak hiçbir yerde görülmemistir.Her iki isim altinda çikan bu çok kiymetli mecmua. Fasikül halinde yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

CANBULAT

-Otağ Hanı-
Katılım
21 Mar 2008
Mesajlar
4,111
Tepkime puanı
0
Puanları
36
Konum
Tanrı Dağları Yaylağım, Orhun Nehri Sulağım
Cevap: Osmanlıca Mecmualar (Muhteşem arşiv)

- T -
Resim%20033.jpg

TAKVIM-I VAKAYI - Devlet-i Aliyye-i Osmaniyyenin ceride-i resmiyesi.Cikaran:Haci Ahmed,Haci Huseyin,Husnu.Muduru:Esad.Muharrirleri:Sarim,Husrev Pasa.1247 ist. Mev.say: Eldeki mevcut nüshalar 1324 senesinde yayima baslayan 3. Seri Yayim Devresine aittir. ( 1 tesrini sani 1331 / 6 muharrem pazar 1334 ) - ( 31 agustos 1332 / 15 zilkade c.tesi 1334 ) 2347 - 2645 ( 2439.sayi eksik ) Toplam 298 sayi :Her sayi 4 sayfa olarak yayinlanmistir,fakat; zaman zaman 8 sayfa hatta 20 sayfayi asan ozel sayilari de mevcuddur. MUHIM NOT : 1 Kasim 1915 - 31 Agustos 1916 Tarihleri; Osmanli Devleti için 1.Dünya savasinin en mühim hadiselerinin cereyan ettigi tarihlere rastlamasi açisindan Resmi belge hüviyeti tasiyan bu sayilarin önemini daha da arttirmaktadir.Eldeki mevcut sayilar, Cilt içinde ve yüksek kondüsyonda bulunmaktadirlar
13a.JPG


TEDRISAT-I IBTIDAIYYE MECMUASI - Yayimlayan: Maarif nezareti darul muallimin heyeti talimiyesi. Bas muarriri: Sati Bey, Ebul Muhsin Kemal, Selim Sirri, ihsan Sungu, ibrahim Alaaddin. Matbaa-i Amire.14 x 28 istanbul 1325. Mevcud sayilar: 1 - 12 ( toplam 12 sayi ) Hemen her sayida verdigi ilaveleri ile birlikte Cilt içinde, yüksek kondüsyonda SIRALI ve EKSIKSIZ olarak mevcuttur.
OsMec022.jpg


TICARAET LAYIHALARI - Sefaret-i Seniyye ve Sehbenderleri tarafindan gelen ticari raporlari muhtevidir.Hariciye Nezareti Umur-u Ticariye Müdüriyetince telfik edilmistir. 1325 Matbaa-i Amire 16.5 x 23 . Mevcut Sayilar : Numara 9 ,sene 1330 , 270 sf + fihrist. ( Toplam : 1 sayi / cilt )
5a.JPG


TENKID - Mudur-i Mes'ul : Bezmi Nusret. Uhuvvet Matbaasi.19.5 x 25.5 .istanbul 1326, Mevcud sayilar :1 - 6( Top : 6 sayi ) Bu çok nadir mecmua ki; Takim olarak sadece H.T.US kütüphanesinde bulunmaktadir.Eldeki mevcut nushalar bir arada cilt formunda, yüksek kondüsyonda ve TAKIM olarak mevcuttur.Bu derginin 5. ve 6. sayilarainin arasinda yine Bezmi Nusret'in çikardigi HEDIYE mecmuasinin ilk sayisi bulunmaktadir.

[FONT=Times New Roman, Times, serif]TALEBE - Onbes günde bir çikar mekteb mecmuasi .Sahibi : Mehmed Sirri, Müdürü : Faik Semseddin, Musavviri : Bahaeddin Sefik Semseddin. Sems Matbaasi. 17.5 x 25 izmir. Mevcud sayilar : 1 ( Toplam : 1 sayi ) MÜHIM NOT : Görülebilen sayi adedi 3 dür. Sadece iki kütüphanede o da 1 ve 1-3 olarak mevcud bulunmaktadir.
27.jpg


TASVIR-I EFKAR - Müstakil-ül efkar Osmanli gazetesidir.Müdür-ü Mesul: Mehmed Agah . 45 x 60. Istanbul 1326. Mevcut Sayilar : 688 - 692 ( toplam : 5 sayi ) ayrica 687. sayinin iç sayfasi ve tefrika olunan Son Harb'e ( Balkan Harbi ) ait uzun yazi dizisi bulunmaktadir.Gazeteler , Fasikül Halinde ve iyi kondüsyondadir.
lastscan26.jpg


TÜRK YURDU - Türklerin faidesine çalisir,onbes günde bir çikar.Türk ocaklarinin fikirlerini nesreder.Türk Ocaklari merkez heyetinin yayin organidir.Sahibi : Hamdullah Suphi.Mudur : Akcuraoglu Yusuf, Mehmed Emin, Celal Sahir, Hasan Ferid .Tanin Matbaasi.Istanbul, Ankara 1327.
Mevcud sayilar :
1 . Cild : 1 -12 ( her mecmua orjinal kapaklari ile fasikül halinde ve yüksek kondüsyonda mevcuttur )
2. Cild : 13 - 24 ( her mecmua orjinal kapaklari ile fasikül halinde ve yüksek kondüsyonda mevcuttur )
3. Cild : 1 - 12 ( her mecmua orjinal kapaklari ile fasikül halinde ve yüksek kondüsyonda mevcuttur )
4. Cild : 13 - 19, 21 - 24 ( her mecmua orjinal kapaklari ile fasikül halinde ve yüksek kondüsyonda mevcuttur )
5. Cilt : 2 - 12 ( mecmualar kapaksiz ve iyi kondüsyondadir )
6. Cild : 1 - 11 ( mecmualar kapaksiz ve iyi kondüsyondadir )
Ayrica : 3 . Cilde ait 1-12 arasi ve 4. Cilde ait 1-4 arasi sayilar kapaksiz ve iyi kondüsyonda mükerrer olarak bulunmaktadir.
Toplam : 70 + 16 ( mükerrer ) olmak üzere 86 sayi mevcuttur.
23a.JPG


TEDRISAT MECMUASI - Her ayin onbesinde nesrorunur.Maarif Nezareti Dar'ül Muallimin Hey'eti Talimiyesi.Basmuharriri: Sati Bey,Ebu'l Muhsin Kemal,Selim sirri,Ihsan Sungu,Ibrahim Alaeddin.14 x 28 Matbaa-i Amire.1327 Istanbul .Mev.Say: 23 ( tek sayi ) NOT: Tedrisat-i Iptidaiyye Mecmmuasinin 19.sayisi itibariyle yeni adidir.Fasikül halinde ve iyi kondüsyondadir.
34.jpg


TESRIH - Aksamlari intisar eder.Özü sözü dogru Osmanli gazetesidir.Mudur-i Mesul: Huseyin Avni. Mudur-i Umur :Filibeli Mehmed Zihni.Basmuharriri : Alemdar Sahibi Refii Cevad.28.5 x 40.5.istanbul 1328 Mevcut sayilar :6/11 ( tek sayi ) Fasikül halinde ve düsük kondüsyonda bulunmaktadir.
42a.JPG


TALEBE DEFTERI - Edebi aylik mecmua. Muessis ve muduru: Muallim Ahmed Halid. Necm-i Istiklal matbaasi.16 x 24. istanbul 1329. Muvcud sayilar: 3,6 ( toplam 2 sayi ) Fasikül halinde, iyi kondüsyondadir.
14a.JPGTERBIYE MECMUASI - Muessisi ve Muharriri; Sati bey,onbes günde bir nesrolunur.15 x 24.Matbaa-i Orhaniye.1330 ist. Mev.Say: 2,3,4 ( top: 3 sayi ) Mecmuanin ilk 4 sayisi bu ad altinda yayinlanmistir.4 yil ara verdikten sonra '' Terbiye '' adi ile tekrar yayinlanmistir.Eldeki mevcut sayilar fasikül halinde yüksek kondüsyonda bulunmaktadir.
58a.JPG


TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI KAVANIN MECMUASI - Çikaran : T.B.M.M. Büyük Millet Meclisi Matbaasi, 28 x 20 , Ankara 1336 .
1.CILD : 23 Nisan 1336 tarihinden 10 Agustos 1339 tarihine kadar imtidad eden birinci intihab devresi zarfinda T.B.M.Meclisince kabul olunan kanunlar ile tefsirleri ve ittihaz olunan olunan kararlari muhtevidir.Fihrist ( kanunlar,tefsifler,kararlar ) + 496 sf, 1925 / 1341 Ankara.
( Yukarida tamami verilen 1. Cilde ait bilgileri muhtevi olan bu hacim ve ebat olarak küçük nüshalar da ayrica mevcuttur.1.CILT : 23 nisan 1336'dan 27 subat 1337 tarihine kadar 1. ictima senesi zarfinda meclisce kabul edilen kavanini muhtevidir. 7+176 sh 1341/1338 ankara.2.CILT : 1 mart 1337'den28 subat 1338 tarihine kadar 2. ictima senesi zarfinda meclisce kabul edilen kavanini muhtevidir.9+210 sf 1341/1338 ankara.3.CILT : 1 mart 1338'den 13 agustos 1338 tarihine kadar 3. ictima senesi zarfinda meclisce kabul edilen kavanini muhtevidir.6+147 sf.1341/1338 ankara. )
4.CILT : ikinci ictima devresinin 26 Tesrin'i Evvel 1341' den 10 Haziran 1926 tarihine kadar imtidad eden üçüncü ictima senesi zarfinda T.B.M.Meclisince kabul olunan kanunlar ile tefsirleri ve ittihaz edilen kararlari muhtevidir. 53 sf + 1132 sf + 2 sf , 1926 ankara.
5.CILT : ikinci devre dortuncu ictima kanunlar + tahlili fihrist+ 600 sf. + tefsirler + 23 sf. + kararlar + 47 sf. Ankara 1927 Turkiye Buyuk Millet Meclisi Matbaasi,
6.CILT . Kanunlar + fihrist + 488 sf. Ankara1928 TBMM Matbaasi ( Toplam : 4 sayi / Cilt )
OsMec005.jpg


[FONT=Times New Roman, Times, serif]TICARET VEKALETI MECMUASI - Her ay nesr olunur. 18 x 25.5 .Istanbul - Ankara 1340 . Mevcud Sayilar : 1 - 7 ( Toplam 7 sayi ) Cilt içinde ve yüksek kondüsyondadir.
12.jpg


T.B.M.MECLISI ZABIT CERIDESI - Çikaran :T.B.M.M. 20 x 28 Ankara Büyük Millet Meclisi Matbaasi.Intihablar,Tezkireler,Tashihler,Tefsirler,Takrirler,Teklifler,Sualler-Cevablar,Zabt-i Sabik Hulasalari,Kanunlar,Kararlar,Layihalar,Aza-i Kiram Muamelati,Tekalifler,Divan-i Riyaset Kararlari,Mazbatalar,Bütçeler,Cedveller,Muhtelif.
6. CILT . 2.Intihab Devresi - 1. Ictima Sensi . 13 Subat 1340 da mün'akid 101. ictimadan - 28 Subat 1340 da mün'akid 114. ictimaya kadar.Ilave olarak 1340 senesi muvazene'i umumiyye kanunu layihasi. 671 sf + 77 sf + fihrist. T.B.M.Meclisi Matbaasi, Ankara ( top : 14 ictima )
9. CILT . 2.Intihab Devresi - 1. Ictima Senesi . 18 Tesrini evvel 1340 da 45. Ictima ( bu ayni zamanda 1. Fevkalaade ictimadir ) - 30 Tesrini evvel 1340 da mün'akid 49. ictimaya kadar. 139 sf T.B.M.Meclisi Matbaasi, Ankara ( top : 5 ictima )
10. CILD . 2.Intihab Devresi - 2. Ictima Senesi . 1 Tesrini sani 1340 da mün'akid 1. Ictimadan - 4 Kanunu evvel 1340 da mün'akid 16. Ictimaya kadar. Ilave olarak; B.M.Meclisi ve Riyaset'i Cumhur bütceleriyle Divan'i Riyaset kararlari,Heyet'i Idare tezkereleri ve Basvekaletden mevrud kanun layihalari ile muvazene'i maliye encümen mazbatalari. 546 sf + 63 sf + fihrist. T.B.M.Meclisi Matbaasi, Ankara ( top : 16 ictima )
13. CILT . 2.Intihab Devresi / 2. Ictima Senesi . 31 Kanunusani 1341 43. ictimadan - 14 Subat 1341 55. ictimaya ( dahil ) kadar. 502 + 16 + 1 sf. T.B.M.M. matbaasi, Ankara ( top : 13 ictima )
17. CILT . 2.Intihab Devresi / 2. Ictima Senesi . 1 Nisan 1341 Münakid 91.Ictimadan - 13 Nisan 1341 de münakid 101 . Ictimaya kadar. 382 sf + ( 31sf+3sf+7sf+13sf+9sf ) + (9sf+17sf+9sf+3sf+3sf+4sf ) + 12sf fihrist.T.B.M.Meclisi Matbaasi Ankara.( top : 21 ictima )
27. CILT . 2.Intihab Devresi / 4.Ictima Senesi . 1. Ictima : 1 Tesrini Sani 1926 - 10. Ictima : 27 Tesrini sani 1926 arasi 114 sf T.B.M.Meclisi Matbaasi, Ankara.
28.CILT . 2.Intihab Devresi / 4.Ictima Senesi. 11. Ictima : 1 Kanunu Evvel 1926 - 31. Ictima : 31 Kanunu Sani 1927 arasi 424 sf. T.B.M.Meclisi Matbaasi, Ankara.NOT - Müstakil cilt olarak , 28. cilt mükerrerdir.Mükerrer ciltde 13. ve 16. ictimalar eksiktir.Fazlalik olarak 23 sayfa fihrist vardir.
29.CILT . 2.Intihab Devresi / 4. Ictima Senesi. 32. Ictima 3 Mart 1927 - 38. Ictima 26 Subat 1928 arasi 129 sf. T.B.M.Meclisi Matbaasi, Ankara NOT - 33 ve 34.Ictimalar 11 - 58.sayfalar arasi + 8 sf fihrist Mükerrerdir.
30.CILT . 2.Intihab Devresi / 4. Ictima Senesi. 39. Ictima 3 Mart 1928 - 42. Ictima 13 Mart 1928 arasi 84 sf VE 46.Ictima. 163 - 191.sayfalar arasi + 13 sf fihrist T.B.M.Meclisi matbaasi, Ankara .
3.DEVRE 1.ICTIMA 3.CILT - 1 Mart 1928 49.Ictimadan - 29 Nisan 1982 69.Ictimaya ( dahil ) kadar.16 + 429 + 685 Sf ( top:21 ictima ) Mevcut sayi/ cilt : ( Toplam 7 cilt / sayi ) Cilt içinde iyi kondüsyonda bulunmaktadir.
OsMec027.jpg


TÜRKIYE CUMHURIYETI RUSUMAT MÜDÜRIYET-I UMUMIYESI MUHARRERAT-I UMUMIYE MECMUASI - T.C. Rusumat Müdüriyet-i Umumiyesi.Ikdam matbaasi,Hamidiye matbaasi.19.5 x 27 Istanbul, 1341. Not - 1324 / 1908 - 1926 senelerine ait olan bütün belgeler ve muharrerat 1341 / 1925 seninden itibaren basilmaya baslanmistir.Mevcut Sayilar : 4 / 1331 - 1332 senesi. ( Tek Cild / sayi )
4. Cild. 1331 - 1332 senelerine ait cild / sayi . 366 sf. Istanbul 1341 Hamidiye Matbaasi.
OsMec025.jpg


TÜTÜN INHISARI IDARESI MUHARERAT-I UMUMIYYESI - Tütün inhisari idaresi.Hamid matbaasi 16.5 x 24 Istanbul 1925. Mevcut Sayilar : 3. Cilt 343 sf 1927. ( Toplam : Tek sayi / cilt ) Cilt içinde ve iyi kondüsyondadir.
lastscan34.jpg


TÜRK HAYATI - Her ayin ibtidasinda ve onbesinde cikar.Milli,resimli,ucuz mecmua.Mudur: Halil Lutfi.Basmuharriri:Fazli Necib.Vatan Matbaasi,Hüsn-ü Tabiat Matbaasi.14 x 21 ve 19 x 26.5 ebatlarinda çikmistir.1341/1925 ist. Mecvut sayilar : 1-16,18,20- 24 ( Top : 22 sayi ) Fasikül halinde vasat kondüsyonda bulunmaktadir.
OsMec019.jpg


TAYYARE CEMIYETI MECMUASI – Onbes günde bir intisar eder. Türk Tayyare Cemiyetinin vasita'i nesr ve efkari fenni ve milli mecmuadir.Nasiri : Türk Tayyare Cemiyeti.Sabib ve Müdürü : Sakir Hazim. 1341 Istanbul. Ahmed Ihsan Matbaasi. 24,5 x 33,5 , Mevcut sayilar : 10 Kanunu sani 1926 14 / 20 . sayi ( Tek sayi )
19a.JPG


TERBIYE - Yayimlayan: Maarif vekaleti talim ve terbiye dairesi. Matbaa-i Hayriye ve Surekasi 16 x 23 istanbul 1927. Mevcud sayilar: 2-10 ( toplam 9 sayi ) NOT : 10.sayi ; 3.cilt 1. sayi olarak yayinlanmistir.11.sayidan itibaren yeni harflerle çikmaya devam etmistir.Eldeki mevcut nüshalar fasikül halinde ve iyi kondüsyondadir.
32a.JPG

TOSYADA DILEK - Simdilik onbes gunde bir nesrolunur.Resimli halk memuasi.Muduru mesul :Necdet. Basmuharriri:Rifat , Tosya / Kastamonu 1927 , Mev. say.:2 ( tek sayi ) Fasikül halinde iyi kondüsyonda bulunmaktadir.
10a.JPG


TÜRK CERRAHI MECMUASI - Yayimlayan : Türk cerrahi cemiyyeti,sahibi imtiyaz ve müdüri mesul: Prof.dr.Ahmed Burhaneddin.Muharrirleri:Ord.prof.dr.R.Nissen.Prof.dr.Ahmed Burhaneddin.Doç.dr.A.Fahri.16.5 x 24.istanbul 1927..mev.say: 2 (tek sayi ) Fasikül halinde,vasat kondüsyonda bulunmaktadir.
OsMec017.jpg


TELSIZ – Türk telsiz telefonculuguna hadim ve Türk irsal postalarinin resmi ve mufassal programini havi haftalik mecmua.Müdür'ü Mes'ul :Sedad Nuri. 1927 Istanbul. Amedi Matbaasi. 23 x 30,5 , Mevcut sayilar : 11 Agustos 1927 7. Sayi ( Tek sayi ) Not : Son 4 sayfasi ve arka kapak Fransizcadir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst