Sevres Antlaşmasına göre "Büyük Yunanistan". (Üstte solda Venizelos)

Üst