TSK Personel Yönetimi Sistemi - 2010

Gök Yeleli Bozkurt

New member
Katılım
29 Nis 2008
Mesajlar
1,947
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Bozkurtlardan Birine Sorun
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 21 nci Yüzyıldaki yapısı ve bu yapı içinde çok önemli bir yeri olan Personel Yönetim Sistemi’nin yeniden yapılandırılması için kapsamlı bir proje başlatılmış ve bu kapsamda Genelkurmay Personel Başkanlığının teşkilat yapısı değiştirilerek Personel Yönetim Sistem Dairesi kurulmuştur.

Personel Yönetim Sistemi-2010 (PYS-2010) adı verilen bu projenin takip sorumluluğu ise Personel Yönetim Sistem Dairesi bünyesinde teşkil edilen Personel Sistem Şube Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Bu projenin amacı; Personel Yönetim Sistemi’nin aksayan, uygulanamayan ve eleştirilen birçok yönünün günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlenerek TSK personel politikasını çağın gereklerine uygun olarak şekillendirmektir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel sistemi dinamik bir yapıya sahiptir. Tıpkı silah sistemlerinde olduğu gibi Personel Yönetim Sistemi’nde de gelişen teknolojiye uyum sağlama zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu gelişimi sağlayacak “Personel Yönetim Sistemi-2010” projesi kapsamında, Personel Yönetim Sistemi aşağıda görüldüğü şekilde 6 unsurdan oluşmaktadır:

21092006pers_yonetim1.gif


Personel Yönetim Sistemi, birbiriyle etkileşimli çok sayıda alt sistemden oluşmaktadır. Her bir alt sistemin münferiden ele alınarak düzeltici tedbirler alınması yerine, her bir alt sistemin sistem bütünlüğü içerisinde incelenerek yeni Personel Yönetim Sistemi’nin oluşturulmasının en uygun hal tarzı olduğu değerlendirilmiştir.

21092006pys_2010.gif


Personel Yönetim Sistemi-2010 projesinin 5 safhada tamamlanması planlanmıştır:


1 nci safhada:

Her alt sistemin problem sahaları ayrıntılı bir şekilde tespit edilmiştir.

21092006asagiya_ok.gif


2 nci safhada:

Problemlerin tespitini müteakip geleceğin TSK personel yapısının esaslarını oluşturacak ve gidilecek yolu belirleyecek yeni Personel Konsepti bir sistem bütünlüğü içinde hazırlanmıştır.

21092006asagiya_ok.gif


3 üncü safhada:

Personel Konsepti esasları doğrultusunda alt sistemleri kapsayacak ve yetiştirme, istihdam, terfi arasında doğal bir bağlantı oluşturacak yeni Personel Yönetim Sistemi tespit edilecektir.

Halihazırda, 3ncü safha faaliyetleri kapsamında, yeni personel yönetim sisteminin esaslarının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.

21092006asagiya_ok.gif


4 üncü safhada:

Yeni Personel Yönetim Sisteminin belirlenmesini müteakip uygulama ile ilgili esasları tespit edilecek ve mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

21092006asagiya_ok.gif


5 inci safhada:

Yeni Personel Yönetim Sistemi uygulamaya konulacaktır.

Bu kapsamda, sistemin ana unsurları olan “Kadro Yapısı, Terfi, Değerlendirme ve Yetiştirme” sistemlerine öncelik verilmiş, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak çalışma grupları oluşturulmuş ve çalışmalar başlamıştır.

Çalışmalara, hazırlanan TSK Personel Konsepti-2010 doğrultusunda devam edilmektedir.
 
Üst